Блог

Помни ли някой, че в Кюстендил имахме парно?

[27 Ноември 2017]

Когато цената на отоплението скачаше в пъти, премиерът Ф.Д. отговаряше в парламента с речника на братя Грим

 

 

     Помни ли някой, че в Кюстендил имахме парно?

   Снегът създава проблеми не само по пътищата, но и с чистотата на въздуха, който дишаме. В районите, в които отопляването не е с парно или ток, замърсяването е в пъти повече. След промените парното в редица градове бе спряно. Това се случи толкова отдавна – преди четвърт век, че някои вече може би са забравили. Но в Кюстендил, както и в другаде, си имахме парно и въздухът бе по-чист. При премиерстването на Ф.Д. обаче цените в провинцията скочиха дотолкова, че с пълно право можехме да си задаваме основния въпрос от неговата книга – „Ибо живяхме, Господи?” Когато в София се плащаше по 200 лева на месец за парно (по тогавашни цени), в Кюстендил поискаха по 1 000 лева, а след предприетите от синьото правителство мерки – по 1 300 лева. Така парното бе спряно и вече едва ли ще бъде възстановено, поне в рамките на нашите животи. В  Кюстендил бе разрушен РОЦ-а (Районната отоплителна централа), предполагам, че така са се развили събитията и в други градове.

   Впрочем, ето какво ми отговори Ф.Д. преди 25 години в парламента:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Актуален въпрос от народния представител господин Иво Атанасов относно различията в заплащането на топлофикационните услуги. Господин Атанасов, заповядайте.
ИВО АТАНАСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "ЕРа-3"): Дами и господа, господин министър-председателю! Вие, разбира се, сте се запознали с писмения въпрос, който съм Ви задал, но искам да припомня проблемите, които са застъпени в него, за колегите в залата и за радиослушателите.
   Първият въпрос е за големите различия в цената на парното в отделните градове. Известно е, че в София и в някои други градове има топлоелектрически централи, които се дотират от държавата или поне доскоро се дотираха. Там, въпреки че има парно и топла вода почти 24 часа, услугата се заплаща много по-евтино, отколкото в повечето окръжни и някои неокръжни градове, които се отопляват от т.нар. районни отоплителни централи (РОЦ).
   Така например за януари 1992 г., когато в София се е плащало предполагам по около 200 лв. на месец, в кв. "Запад" в Кюстендил - един голям комплекс, поискаха по 1000 лв. на месец. Това беше една сума, която хората масово не можеха да плащат и на 1 февруари парното беше изключено.
   Във Вашия речник има думи като геноцид. Аз се въздържам от такива термини, но все пак условията за живот не бяха човешки, съгласете се.
Следователно първият проблем е за различията в цените на парното.
Вторият проблем е за непосилните цени, които се искат и за тази година. Караха ни да сключим договори за 1300 лв. за двустаен апартамент на месец. При това положение хората не могат да се отопляват.
Проблемът се усложнява и от това, че в много от жилищните блокове няма възможност за алтернативно отопление - няма комини или пък електрическите инсталации не са изчислени така, че всички да могат да се отопляват с ток.
   Третият проблем касае специално една група 15-етажни блокове в Кюстендил. Аз съм Ви представил  подписка на почти всички живеещи в тези блокове и съм Ви помолил специално да се ангажирате с отговор до тях, за да се види как може да се реши техният проблем, защото те наистина ще бъдат изправени пред невъзможност да се отопляват тази зима.
   На мен много ми се иска и, както казвате Вие, бих желал да се надявам, че ще излезете от характерния за СДС стереотип на Братя Грим: "Имало едно време..." или "Имало 45 години…" и кратко и убедително ще отговорите на въпроса ще има ли парно тази година, на каква цена ще бъде, ще могат ли хората да го плащат. (Оживление сред мнозинството)
   Въобще ми се иска в началото на зимния сезон, който идва, да кажете на нашето население ще може ли да се отоплява, особено за пенсионерите, или ще бъде обречено на студено съществуване (шумът продължава), което пък веднага ще направи неточна прогнозата за мека есен, която вчера беше предложена тук и която аз споделям.
   Благодаря.
   ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Ако обича господин министър-председателят да отговори на този въпрос.
   МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз разбирам, че господин Атанасов поставя един проблем, който е сериозен. Схващам, че той не иска да го политизира, употребявайки термин като геноцид и пр. И усетих неговата надежда, че тази политическа есен няма да бъде мека. Но така или иначе, като проблем, свързан с реалния живот на хората извън тези политически елементи, това е проблем, който занимава сериозно Министерския съвет и както вероятно знаете, вчера беше проведено едно твърде дълго заседание, в което голяма част от вниманието беше отделена тъкмо на този вид проблеми, свързани с цените, достъпността и гарантирането на електричеството, топлофикацията и пр.
   Първата част от Вашия въпрос е свързана с разликите в цените на топлинната енергия. Разбирате, че в едно пазарно стопанство е естествено да има такива разлики в цените, така както естествено е в други насоки разликите да бъдат с обратен знак. Примерно, така както в някои градове на страната някои продукти - хранителни или други - са по-евтини, отколкото в други градове, възможно е по отношение на топлинната енергия да бъде обратното.
   Но действително, както са дадени възможностите на различните топлоелектрически централи, на много места се прави едновременно с това и опитът да бъдат намалени значителните различия в цените, което може да стане по два начина: чрез отделяне на суми от печалбата или от други видове дейности, извършвани от предприятията или от общинските бюджети, за да може да бъде поета по този начин разликата между фиксираните и производствените цени.
   Що се отнася до, и с това фактически опирам до третата част от въпроса Ви, местата, където съществуват социални проблеми във връзка с тези цени, т.е. местата, в които хора с по-ниски доходи биха изпитвали сериозни затруднения да посрещнат този вид разходи, за тази зима ще бъде в действие система на защитна социална мрежа, която ще може да поеме част от тези разходи за хората с ниски доходи.
   Тя се изработва в момента и всъщност един от плодовете на това заседание вчера беше и това, че при актуализирането на цените на топлинната енергия и на електричеството, ще трябва да бъдат взети мерки така, че да бъдат предпазени социално слабите слоеве от прекомерни затруднения в тази насока.
   Що се отнася до споменатите жилищни блокове на ул. "Раковски" в град Кюстендил, те са действително един проблем - абонати са на общинската отоплителна система и за нормализиране на централизираното топлоснабдяване се счита, че вероятно най-ефикасният подход ще бъде отново стигането до реална, освободена цена на топлинната енергия.
Разбирате причината, поради която тези социални моменти, които споменах в началото, това не е извършено в пълен обем, но така или иначе този е пътят, по който смятаме, че бихме могли да постигнем някакъв резултат.
   И по отношение на втората част от въпроса Ви - за това дали ще бъде възможно услугата, която обикновено е по-малко отопление само за 12 часа, а топла вода въобще не се подава, да бъдат приведени към едно постоянно захранване. Да, това фактически е целта на Националната електрическа компания.
   А алтернативният вариант за отопление е нещо, което правителството не би могло да предложи в този момент по съвършено понятни причини. В сградите, Вие пак ще кажете, че тръгваме по пътя на приказките на братя Грим, но съгласете се, че не това правителство е одобрявало нормативните актове, според които са се строели сгради, в които няма комини. Така че, съжалявам, не мога да поема отговорността за това, че определени блокове в страната са лишени от възможността да употребяват алтернативни източници на енергия. Това означава, че при създалото се положение тези хора ще трябва да се отопляват, там, където няма централен ТЕЦ, с електричество. А това, разбира се, означава, че техните разходи ще бъдат по-големи и тук отново това, което правителството ще може да направи, ще бъде да се опита чрез втората социална мрежа да поеме онези, на които наистина силите им не позволяват да посрещнат тези разходи сами. Благодаря Ви.
   ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин министър-председател. Господин Атанасов, имате право да заявите дали сте доволен, или не от отговора.
   ИВО АТАНАСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Само с едно изречение. Тъй като в предизборните програми и на БСП, и на СДС имаше сходни текстове по въпроса за местното самоуправление, където беше казано, че тежките местни проблеми ще бъдат решавани със средства от държавния бюджет, аз просто чаках точно това да кажете - че държавният бюджет ще се наеме да финансира един такъв проблем, какъвто е този за парното отопление. Но аз разбирам защо не го казвате. Правителството не успява да събира данъците, едно "Сапио" с този 1 милиард и т.н. Разбирам затруднението Ви, господин министър-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Атанасов.

   4 септември 1992 г.

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/4/ID/1197