Блог

Защо премиерът се прави на идиот?

[20 Ноември 2017]

"На мен ми е много обидно, че премиерът на моята страна може да се почувства маймуна."

 

     

         Защо премиерът се прави на идиот?

   Ако прочетем думите на Корнелия Нинова, произнесени на 15 ноември от парламентарната трибуна, които председателят на НС Димитър Главчев възприе като толкова обидни, че отстрани председателя на БСП от заседанието, ще се убедим, че тя всъщност си послужи с изрази на  премиера Борисов. И вместо да отправи негодуванието си към оригинала, Главчев се нахвърли върху цитиращата министър-председателя. Нататък е ясно – не минаха и два дни и главата му падна. Но дали поуката ще бъде за този, за когото трябва? Особено ако си дадем сметка, че в парламента открай време е опасно да се цитират премиерските думи. Ето един типичен пример от заседанието на НС на 12 ноември 1999 г.:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата народният представител Иво Атанасов да развие своя актуален въпрос относно отдаването на честотата на "Ефир 2" на частен телевизионен оператор.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин министър-председателю, темата на моя въпрос е свързана с отдаването на честотата на "Ефир 2" на частен телевизионен оператор. А поводът е Ваш разговор с госпожица Екатерина Михайлова, публикуван във вестник "Монитор" от 29 октомври.
Известно е, че често и заслужено си служа с остър и дори хаплив език, макар че не съм си позволявал това по отношение на Вас, господин Костов, и Вие сигурно ще го потвърдите. В днешния случай обаче съм длъжен предварително да се извиня за думите, които ще използвам и които са взети от Вашия премиерски речник. Признавам, не мога достатъчно пълно, без да прибягна до Вашите думи, да изразя драмата и дори трагедията на един премиер.
По отношение на шефа на Нова телевизия Вие казвате: "Стефан направо ме направи на маймуна. Ега ти негодника! А аз се правя на идиот. Как сега ще гледам Петьо в очите...", става дума за президента, и т.н., нека да не цитирам всичко. (Реплики в мнозинството.)
На мен ми е много обидно, че премиерът на моята страна може да се почувства маймуна. Шефът на Нова телевизия може и да е заслужил да го наричате негодник. Ако е успял обаче по някакъв неведом начин да Ви направи на маймуна, защо пък Вие на свой ред трябва да се правите на идиот? (Смях в блока на ДЛ.) Ако Вие сам се правите на идиот, защо негодувате...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не си служете с такива думи! Правя Ви бележка. (Силен шум в залата.)
ИВО АТАНАСОВ: Съжалявам още веднъж за изразите, които използвам, но това са понятия, с които...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма да се извинявате, няма да ги употребявате. Втори път направо ще Ви отстраня от залата. (Силен шум в залата.)
ИВО АТАНАСОВ: Не разбрах какво става.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Правя Ви бележка. Не може да се извинявате и след това да извършвате нарушение. Със или без извинение, нарушението си е нарушение. Въздържайте се от обидни квалификации.
ИВО АТАНАСОВ: Аз разбирам тази бележка като бележка към господин премиера.
Но какво общо има процедурата за лицензиране с темата за предателството? "Както ни предаде сега - заявявате Вие - така ще ни предаде и...". (Шум и реплики.) За предателство към СДС ли става дума или към България? Ако е второто, сезирахте ли главния прокурор? Както Ви е известно, Наказателният кодекс не позволява да се затаяват такива факти. Изразът Ви "утре ще се огъне и ще ни предаде" обаче подсказва, че Вашият гняв е предизвикан от предателство към СДС.
Но парадоксът е, че ако се направи един морфологичен анализ, ще се види, че най-скандалното изявление Вие правите с най-невинните думи, заявявайки: "Ние няма на кого да дадем телевизията". Кои са тия "ние", които до такава степен имат Националната телевизия за бащиния, че дори се притесняват, че няма на кого да я дадат? Благодаря. (Ръкопляскания в блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата министър-председателят Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, аз прочетох целия въпрос, той е три страници, Вие не можахте да го изложите тук. Така че направих опит да намеря единствения въпрос в това пространно есе. (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Въпросът е: "Ще бъде ли доведена докрай процедурата за честотата на "Ефир 2", като се защити и интересът на България?". Отговорът ми е категорично "Да".
За Ваша информация ще Ви припомня, че съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията, до 30 ноември назначена от мен комисия трябва да излезе с предложение за издаване на лицензия, която в едномесечен срок да бъде одобрена с решение на Министерския съвет. В последващ 14-дневен срок Държавната комисия по далекосъобщения следва да издаде лицензия на спечелилия. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството. Викове в блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика, ако желае, има думата господин Иво Атанасов. (Шум в залата.)
Моля за тишина!
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Аз не съм изненадан от умението Ви да отговаряте кратко и да не казвате нищо.
Не става ясно кои са тия "ние", които няма на кого да дадат телевизията. А както е известно, НСРТ поне по закон е един независим орган и той би трябвало да решава кой да получи програмния лиценз, а не тези неизвестни "ние".
След Вашето изявление, което представляваше пряка намеса в работата на НСРТ,... (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
ИВО АТАНАСОВ: ... НСРТ показа послушание и даде програмния лиценз на трима оператори. Възможно е да се стигне до най-големия парадокс, заложен и в медийния, и в далекосъобщителния закон, един кандидат да получи програмния лиценз, а друг кандидат да получи далекосъобщителния лиценз. И на мен ми се струва, че Вие именно към такъв парадокс ще прибегнете, ще направите такова решение. След като Вие не отклонихте въпроса ми за днес, не го отложихте, това означава, че Вие вече сте наясно кой ще получи далекосъобщителния и програмния лиценз.
Аз си мисля, че е хубаво да се отстоява интереса на България, макар че не съм сигурен, че една телевизия, ако Вие визирате нея, макар че не го правите достатъчно ясно, дали може да се счита за българска, след като 70 на сто от капитала й вече е гръцки, и дали тази телевизия Вие имате предвид.
А що се отнася до реакцията на колегите от парламентарното мнозинство, аз ви моля да не реагирате така срещу премиера Костов, защото думите, които употребих, са взети от неговия речник. Ако вие не го харесвате, може да направите това на заседание на вашата парламентарна група, но не и в залата на Народното събрание. Аз предварително се извиних за това, че ми се наложи да ползвам премиерския речник. Благодаря. (Ръкопляскания в ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/6/ID/1301