Избори

Как да станеш приятел и симпатизант на Иво Атанасов във

[27 Юни 2009]

За приятел - http://www.facebook.com/s.php?q=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8&init=q&sid=0#/profile.php?id=1802886994&hiq=%D0%B8%D0%B2%D0%BE%2C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2

За симпатизант - http://www.facebook.com/s.php?ref=search&sid=77e5ab836c45057ce693d07a6750136c&init=q&q=%D0%98%D0%B2%D0%BE%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2#/pages/Ivo-Atanasov-Ivo-Atanasov/85379986771?ref=s