Избори

Как да гласувате за ИВО АТАНАСОВ под №6 в мажоритарната бюлетина на Пазарджишки избирателен район?

[18 Юни 2009]

На парламентарните избори на 5 юли 2009 година ще гласуваме с две бели бюлетини - за кандидатските листи на партиите и за мажоритарните кандидати, а право на преференции нямаме.Пликове няма да има и двете бюлетини ще се дават на избирателите от член на секционната комисия. Той трябва да постави на гърба им един печат, когато я даде на гражданина, и втори печат, преди той да я пусне в урната. Липсата на един от тези печати прави бюлетината недействителна.

 Бюлетината за кандидатски листи на партии или коалиции ще съдържа номера на избирателния район, квадратче за отразяване на волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията или коалицията, пълното или съкратеното наименование на формацията и имената на кандидатите, заемащи първите три места в листата .Т.е. ще има райони, в които избирателят даже няма да види името на бъдещия депутат, за когото гласува.

Бюлетината за мажоритарния вот ще е същата, но ще е по-тясна и ще бъде изписано името само на издигнатия кандидат. Гражданите могат да гласуват за мажоритарния кандидат в Пазарджишкия избирателен район ИВО АТАНАСОВ като поставят в квадратчето кръстче /или знак/ срещу името му под №6 в бюлетината за мажоритарните кандидати. След това бюлетината трябва да се сгъне по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране. Това изискване е особено важно, тъй като урните, в които ще се пускат бюлетините, ще са прозрачни. Вписването в бюлетината на специални символи като букви и числа, които позволяват да се разкрие самоличността на избирателя, прави гласа недействителен.

До този 20 юни 2009 г. всеки, който иска да гласува за Иво Атанасов в която и да е секция в Пазарджик и областта, ще може да отиде до общината си и да си извади удостоверение за гласуване на друго място. Тези удостоверения ще имат единна номерация за цялата страна. Получилият удостоверение за гласуване на друго място писмено декларира, че ще гласува само веднъж. Документът се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Избирателите с такива удостоверения се вписват от секционната избирателна комисия по местопребиваването им в деня на изборите в допълнителен избирателен списък. Ако все пак остане в града си, избирателят, който си е извадил удостоверение, може да гласува и по постоянния си адрес. Комисията го вписва в допълнителния избирателен списък, към който прилага и удостоверението.