Новини

Пещерният социализъм не е по-безобиден от гербарийния антисоциализъм

[21 Декември 2009]

Изказване на Иво Атанасов пред пленума на БСП

   Въпреки значително по-тежката пътна обстановка, в сравнение с края на миналата седмица, пленумът на Националния съвет на БСП успя да събере кворум. На заседанието бяха утвърдени съставите и ръководствата на комисиите и съветите, които са помощни органи на Националния съвет.

   Предложенията за председатели на комисиите и съветите бяха направени от лидера на партията Сергей Станишев. Издигнати бяха и кандидатури от залата. Стана ясно, че Младен Червеняков е предложил писмено Иво Атанасов за председател на Комисията по комуникационната и медийната политика. Това наложи Атанасов да направи следното изказване:

   "Уважаеми другарки и другари,

   Първо, действително медийната ни политика се нуждае от промяна. Ние за пръв път участвахме в успешно управление на страната, след което обаче се сринахме до най-малкия си брой избиратели за целия преход. Това е категорично доказателство за провала на медийната ни политика. Нашето медийно поведение не успя да превърне управленските постижения в изборни проценти. За съжаление, губещото ни представяне продължава и до днес. Няколко души се изживяват като специалисти по всичко и тичат от студио в студио. От дежурните ни участници в различните предавания напредък забелязвам единствено у Корнелия Нинова. Поне двама от останалите абонирани за камерите и микрофоните трябва да бъдат вързани за известно време. Защото пещерният социализъм не е по-безобиден от гербарийния антикомунизъм.

   Второ, в нашата партия, която уж не е лидерска,  не може да се случи нищо, ако не е желано от лидера. Преди няколко години медийната комисия заседаваше най-често от всички комисии на "Позитано" 20. Мобилизирахме почти целия експертен потенциал на партията и в демократичен дух изготвихме предложение за нова медийна политика на БСП.Предоставихме го на другаря Станишев, но то потъна в кабинета му. Дълги месеци чакахме да научим дали го одобрява, или го отхвърля, но вместо отговор получавахме мълчание. Това дотолкова разочарова членовете на комисията, че тя повече не се събра нито веднъж.Като гледам и сега кой от Изпълнителното бюро продължава да отговаря за медийната политика, не виждам дори най-малко намерение за нейната промяна.

   Трето, ако другарят Станишеев искаше да бъда част от екипа му, щеше да го направи, когато бях на върха на процентите си - два пъти с най-висок изборен резултат в България, и на общественото си и партийно одобрение - неизменно сред първите десет в тайното гласуване на конгресите, преди на последния конгрес да бъда включен в негативния списък за задраскване. Когато спечелихме изборите през 2005 г., той ме предложи за председател на медийната комисия в парламента, но малко след това ме смени като ръководител на партийната медийна комисия. Това беше ясен знак, че друга ще бъде активната фигура в изработването на нашата медийна политика. Че към мен не е налице необходимото доверие, което да ми позволи да впрегна натрупания огромен опит и познания. Че на мен се отрежда ролята на изпълнител на партийна политика, която ще бъде формирана от други. Този знак много точно беше разчетен от гилдията. За което може само да се съжалява, защото за пръв път парламентарната медийна комисия имаше председател, приеман от гилдията. Ще припомня само в какви скандали се забъркваха моите предшественици Милена Милотинова и горкият Стоян Райчевски, пък и по-раншните. Топлото отношение на медийния бранш към мен беше един ресурс, който БСП отказа да използва. В резултат на което цифровизацията така и не стартира, а броят на издадените аналогови лицензи е съвършено малък.

   Четвърто, когато в началото на миналия мандат другарят Станишев предложи смяната ми като председател на партийната медийна комисия, аз се обърнах към него в тази зала с думите: "Сергей, ако искаш да ми кажеш: "Иво, ходи си!", кажи го направо!" Той не го каза направо, но точно това се случи. Насила хубост не става, но насила и политика не става. Особено добра политика. Ето защо, ако другарят Станишев не заяви след малко, че предпочита да работи с мен, моля да смятате това мое изказване за самоотвод."

   Както се очакваше, Станишев отмина с мълчание този въпрос, както и много други въпроси, и Иво Атанасов не се включи в състезанието. За председател на комисията бе избран предложения от лидера Юрий Борисов. Той е интелигентен, определено има и познания, и опит в тази сфера и сигурно ще работи добре, ако Станишев пак не реши в един момент да го загърби, коментира след пленума Атанасов. И припомни, че той и Борисов като шефове на медийните комисии, съответно в парламента и на "Позитано" 20, са поискали в миналия мандат писмено среща с премиера Станишев по въпросите на цифровизацията, но повече от година не са получили никакъв отговор - нито положителен, нито отрицателен.