Новини

Приет е Законът за публичното радиоразпръскване

[12 Май 2009]

Национална компания ще изгради обществения мултиплекс

   Народното събрание прие и на второ гласуване Закона за общественото радиоразпръскване.  С одобрените текстове се създава Национална компания "Обществено цифрово радиоразпръскване", която ще осъществява електронни съобщения чрез цифрова мрежа в десет "острова" в страната. Създава се и търговско дружество с най-малко 50 на сто държавно участие, което ще изгражда и експлоатира мрежата за преноса на програмите. Общественият мултиплекс ще разпространява цифрово сегашните програми на БНТ, както и програми, които Националната телевизия ще подготви съвместно с други юридически лица. Срокът за преминаване към изцяло цифрово ефирно излъчване е 31 декември 2012 година.

   Гласуването на закона текст по текст бе докладвано от председателя на Комисията по гражданско общество и медии Иво Атанасов.