Новини

С План 2009 българското правителство противодейства на кризата

[07 Април 2009]

Реч на Иво Атанасов в Адис Абеба

 В столицата на Етиопия Адис Абеба бе открита 120-ата годишна асамблея на Интерпарламентарния съюз. В работата на форума, посветен на глобалната финансова и икономическа криза, участват парламентаристи от целия свят. Ръководител на българската делегация е Иво Атанасов. В Адис Абеба пристигнаха още депутатите Маргарита Кънева и Алиосман Имамов.
Реч пред днешното пленарно заседание произнесе Иво Атанасов. Той сподели опита на България в противодействието на глобалната криза. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Глобалната финансова и икономическа криза започна още през лятото на 2008 г. с крах на финансовите пазари в САЩ. Постепенно потребителското търсене и бизнес доверието в Европа и САЩ се сринаха, което предизвика рязко забавяне и дори спад на икономическата активност.

         България посрещна кризата с благоприятни нива на макроикономическите показатели. В края на 2007 г. бе отбелязан ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 6,2%.  През 2008 г. България е трета в Европа по ръст на БВП от 6,8%. За изтичащите вече 4 години от мандата на сегашното правителство привлякохме преки чуждестранни инвестиции за над 20 милиарда евро, което е два пъти повече, отколкото за целия период от 1990 до 2005 г.

         Това се дължи на атрактивната данъчна политика. През 2007 г. ставката на корпоративния данък бе намалена от 15 на 10%, която е една от най-ниските в Европейския съюз. Валутните резерви на страната са рекордни - около 12,5 милиарда евро. Тази политика ни предпази от масови фалити. България не беше принудена да прилага радикални мерки, каквито предприеха повечето европейски държави, където падат правителства или се вземат големи кредити при неизгодни условия. За отбелязване е също, че постигнахме едно от най-ниските нива на безработицата. През 2007 г. тя спадна до 6,9%, а през 2008 г. - до 6,3%.

         Българската икономика обаче не е изолиран остров. Напротив, 65% от производството ни е ориентирано към износ за Европейския съюз. Затова  неизбежно кризата  повлия и на нашето икономическо развитие. Появиха се първите признаци на забавяне на икономическия растеж, на спад в притока на чуждестранните инвестиции, на намаление в износа на българска продукция, на леко покачване - до 7%, на нивото на безработицата, на спад в цените на акциите, недвижимите имоти и други активи, на ограничаване на банковото кредитиране.

         С План 2009 правителството предприеме мерки за гарантиране на икономическата и социалната сигурност на българските граждани в условията на криза. Поддържането на валутния борд при настоящия  фиксиран курс на лева към еврото гарантира стабилността на финансовата система. Ето защо запазването на сегашния режим е основна част от плана за противодействие на ефектите от кризата. Правителството положи усилия и всички банки в България функционират нормално. Това допринася за сигурността на банковите влогове и депозитите на гражданите. Те са осигурени както от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, така и чрез решението за увеличаване на минималния размер на гарантираните депозити с над 150%  - от 40 000 на 100 000 лева. Мярката е в синхрон с постигнатата договореност на ниво ЕС за нарастване на гарантирания минимум на депозити в банки до 50 000 евро. В условията на криза тази промяна има важен психологически ефект.

         План 2009 предвижда увеличаване на капиталовите разходи с 5,6 милиарда лева,  което осигурява финансови средства за икономиката и създава условия за положителен ръст в условията на икономическо забавяне. Сериозна част от инвестициите са за обновяване и модернизиране на транспортната инфраструктура, с което не само се откриват нови работни места, но и  България се превръща във важен транспортен център на ЕС.

         За 2009 г. подготвяме енергийни проекти на стойност близо               6 милиарда евро. Ще продължим да насърчаваме конкурентноспособни инвестиции. Правителството предоставя на Българската банка за развитие 500 милиона лева с цел стимулиране на отпускането на кредити за малките и средните предприятия. За привличане на чуждестранни инвестиции План 2009 предвижда 100 милиона лева за изграждането на модерни бизнес паркове.

Тези и други мерки намират подкрепата на българския парламент, който насочи законодателната си дейност към приемане на регламенти, смекчаващи последствията от световната финансова криза. Готови сме в рамките на ЕС да участваме в разработването и приемането на колективни действия за нейното постепенно преодоляване.

Наред с това сме готови да търсим връзка между националното ни законодателство и комисията от експерти при председателя на Общото събрание на ООН по повод на изхода от глобалната криза. Виждаме необходимост от реформи в международната финансова архитектура. Уникална възможност за обсъждане на проблемите на кризата от парламентарна гледна точка е предстоящата на 7 и 8 май в Женева конференция за глобалната криза, организирана от Интерпарламентарния съюз, където, надяваме се, ще бъде отделено специално внимание на ролята на парламентите.

И накрая, във връзка с честването на втория Международен ден на демокрацията - 15 септември, искам да ви съобщя, че Народното събрание на Република България ще отбележи тази важна дата с няколко събития, като еднодневна „минисесия" в парламента с учащи се, пресконференция на ръководството на Народното събрание и на председателите на парламентарните групи, както и изложба, посветена на това събитие.

Благодаря за вниманието