Новини

Чествана бе 85-годишнината на читалището в с. Дебели лаг

[20 Септември 2010]

Иво Атанасов поднесе приветствието на президента Първанов

 

   Читалище "Светлина" в село Дебели лаг,  община Радомир, отбеляза тържествено своята 85-годишнина. Слово за дейността  през  десетилетията произнесе Роза Кръстева, председател на читалищното настоятелство и кметски наместник на Дебели лаг (снимка 3). Приветствие от името на президента на Република България Георги Първанов поднесе поднесе Иво Атанасов, секретар на държавния глава. Многобройните участници в тържеството бяха поздравени от  областния управител на Перник Иво Петров (снимка 5) и от други официални лица.

   Пред жителите и гостите на селото бе  представена и книгата на Златка Георгиева "От кладенеца на времето" с легенди, предания и спомени за селото (снимка 11). Краеведческото изследване бе  представено от поета Велин  Георгиев, ръководител  на Националния литературен салон "Старинният файтон" (снимка 7).

   Изпълнения  на читалищни самодейци направиха празнична  атмосферата на юбилея.