Новини

Доколко БНТ отразява различните идеи и убеждения?

[13 Юли 2017]

Изказването ми при отчета на БНТ пред СЕМ на 3 юли 2017 г. (със съкращения)

 

 

     Доколко БНТ отразява различните идеи и убеждения?

   Изказването ми при отчета на БНТ пред СЕМ на 3 юли 2017 г.

                                              (със съкращения)

   Представеният отчет не е за последните шест месеца, а за последните вече четири години от работата на сегашния управленски екип на националната телевизия. Казвал съм по повод и на предишни отчети,  ще кажа и сега, че общо взето националната телевизия беше и е на висотата на обществената мисия, която тя трябва да изпълнява по закон. Примерите са много, няма да ги изброявам. Може би е по-добре  да отбележа някои проблеми, и то не точно насочени към досегашното ръководство, от това вече няма особен смисъл, а към бъдещето, към кандидатите за генерален директор, защото съм убеден, че те ще прочетат протокола от днешното заседание.    

   Проблемът, на който ще се спра, е свързан с представянето на различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки, член 6 от закона. Не става дума за представяне на позициите на партиите, каквото разбиране шества още от началото на демокрацията. Ако беше така, при добро желание би било много лесно – каниш по един представител на всяка парламентарно представена партия и балансът е готов. Става дума за нещо с по-широк обхват и по-важно съдържание от позициите на партиите, а именно – различните идеи и убеждения в обществото. Това рядко се коментира, не се следи и понякога дава дефекти там, където най-малко се предполага.

   Такъв е примерът с  филма, показан по повод годишнина от смъртта на популярен и обичан актьор. Както става в такива моменти,  БНТ се консултира с близките на твореца кое заглавие би било най-подходящо за излъчване. В случая те избират филм от 1965 г. на имена като Валери Петров и Борислав Шаралиев. После обаче се стига до ситуация, в която близките писмено изразяват съжаление, че филмът се е оказал с антифашистка тематика. Чест прави на БНТ, че го излъчи, но виждаме докъде се стига - да има притеснение и дори извинение, че в програмата е попаднал филм с антифашистка насоченост. Ето каква атмосфера на нетърпимост е създадена към част от идеите и убежденията. Разсъждава се така: след като 45 години е била представяна едната гледна точка, сега пък 45 години трябва да бъде представяна или поне да доминира другата. Това обаче е разбиране на демокрацията като реванш, а не като плурализъм, което няма как да бъде прието.

   Или да вземем документалната поредица „Отворени досиета”. Шест филма преди три години и нови шест сега. Добре. Нека се покажат лагерите след 44-а година и пречупените съдби в този период. Но лагерите не са създадени след 44-а година. Концлагери и пречупени съдби е имало много преди това, защо за тях се мълчи?  Или за едната истина не трябва да има давност, а другата може и да се забрави? Такъв подход могат да си позволят търговските медии, но не и обществената телевизия. Новото ръководство на БНТ, което ще бъде избрано, трябва много по-отговорно да подходи към този проблем, за да може  националната телевизия да изпълнява своята обществена мисия. Иначе ще стигаме пак до  конфузни ситуации, като например в деня на Холокоста да се прави предаване за премиера Богдан Филов. Да, като учен – той е голям учен, проф. Филов трябва да се покаже, но дали беше удачно това да се случи точно когато светът отбелязва Холокоста и когато президентът Тръмп излезе със специално послание? Ето, че има много още какво да се желае.

   Друг пример, макар и  вече  извън обхвата на тази тема - филмът „Сделката за свободата” е посочен в отчета като най-голямото постижение на рубриката за актуална документалистика „В кадър”.   Тогавашният външен министър Ивайло Калфин обаче излезе с критична позиция по този филм. Бил съм секретар на тогавашния президент Първанов, имал съм възможността да разбера някои важни детайли, което ми помага сега да бъда убеден, че не е показано в нужната от гледна точка на обективността пълнота това, което се е случило с освобождаването на нашите медицински работници, задържани по времето на режима на Кадафи. Въпреки тази обширна скоба, която направих, ще  подкрепя отчета. За разлика от зрителите, в регулатора не съдим само по личните впечатления от онова, което сами сме успели да видим, но се осланяме и на мониторинга, който осъществяваме, както и на докладите на нашите експерти.

   Ще завърша с една допълнителна бележка, тъй като г-н Чипев ми даде повод за това. Тя е във връзка с Вашите думи, г-н Чипев, че имало опити БНТ да бъде въвлечена в политическия процес, но тя съумяла да се предпази от това. Да, така е, но може би нямаше да има такива опити, ако и служители на БНТ не участваха в тези политически процеси.