Новини

Медийната комисия порица Волен Сидеров

[28 Януари 2009]

Комисията по парламентарна етика е сезирана за инцидента в БНТ, предизвикан от лидера на "Атака"

 

 

 

 

         На редовно заседание от 28 януари 2009 г. Комисията по гражданско общество и медии се запозна с писмо на г-жа Уляна Пръмова, генерален директор на БНТ, изпратено на 13 януари т.г. до председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински. В писмото се посочва, че по време на предаването „Панорама" на 9 януари народният представител и лидер на партия „Атака" Волен Сидеров е поискал с обиден и ултимативен тон включване по телефона. Това му е отказано, тъй като  към момента на позвъняването гостът в студиото - столичният кмет Бойко Борисов, дори не е споменал името му. След две обаждания Волен Сидеров идва заедно с охраната си в БНТ и започва грубо да се разправя с екипа на „Панорама", настоявайки да влезе в студиото. Искането му е съпроводено с изключително обидни квалификации и непристойни заплахи.

         Пред народните представители от Комисията по гражданско общество и медии г-жа Уляна Пръмова и водещият на предаването г-н Бойко Василев потвърдиха изнесеното в писмото. Въпреки че беше поканен, г-н Волен Сидеров не дойде на заседанието.

         След станалите разисквания Комисията по гражданско общество и медии при следното

 

С Т А Н О В И Щ Е:

 

         1. Инцидентът на 9 януари 2009 г. не е първият, предизвикан от г-н Волен Сидеров. На 23 февруари 2007 г. водена от него група от симпатизанти на „Атака" нахлу в редакциите на вестниците „24 часа" и „168 часа" и отправи заплахи към служителите им, което предизвика широк и злепоставящ България отзвук в Европа.

         2. Правото на отговор е гарантирано от Закона за радиото и телевизията и е вписано сред принципите, от които трябва да се ръководят при осъществяването на своята дейност радио- и телевизионните оператори. Процедурата по реализирането на правото на отговор е уредена в чл. 18 на ЗРТ и не е била нарушена от БНТ.

         3. Не е допустимо публичните личности да отхвърлят общоприетите норми на поведение и, позовавайки се на правото си на отговор, да показват агресивност и арогантност. Напротив, тъкмо лицата със статут на политици и с имунитет на народни представители трябва най-много да си дават сметка, че положението им в обществото не е оправдание за грубо и безпардонно поведение.

         4. Комисията  по гражданско общество и медии сезира Комисията по парламентарна етика за предизвикания на 9 януари 2009 г. от народния представител Волен Сидеров инцидент в БНТ.

Становището е прието с 8 гласа „за",, без „против" и „въздържали се".

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

         ПО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И МЕДИИ:

                           

18 януари 2009 г.                                                         Иво Атанасов