Новини

Министър Миков е дал на Сърбия и Македония проектоспоразумение за облекчен визов режим

[14 Ноември 2008]

Според министъра тласък за решаване на проблема дават депутати като Иво Атанасов, а не политически кукувици

Днес министърът на вътрешните работи Михаил Миков отговори на питане на народния представител Иво Атанасов относно облекчаването на визовия режим за гражданите на Сърбия и Македония. Ето стенограмата:

 

ИВО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър! За мнозина до болка е известно, че с приемането на България в Европейския съюз беше наложен визов режим за гражданите на съседните страни, които не са членки на Европейския съюз. Известно е също така, макар че на някои не им е приятно, но е факт, че тъкмо ние с Вас, господин Миков - тогава Вие като народен представител, избран в регион от Западна България, както и аз, още през м. декември 2006 г. поставихме въпроса пред правителството и го ангажирахме да се намери принципно решение за облекчаване на визовия режим за гражданите на Македония и Сърбия, особено за тези, които живеят в пограничната зона, много преди други да видят възможност в това не толкова да се реши въпросът , а да се извличат политически предизборни дивиденти с организирането на различни инициативи.

Миналата година тогавашният министър на вътрешните работи - господин Румен Петков, отговори от тази трибуна, че на база на онова, което ние с Вас сме предизвикали като ангажимент на правителството, са създадени работни групи към Министерството на външните работи и към Министерството на вътрешните работи за изготвяне на проектоспоразумение на България със съседните страни. Това се позволява от Регламент 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за въвеждане на т.нар. местен граничен трафик със съседни страни - нечленки на Европейския съюз.

Въпросът ми, господин министър, е: докъде стигнаха нещата с подготовката и решаването на този важен въпрос за гражданите, живеещи от двете страни на тези граници? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.

Господин министър, имате 5 мин., за да отговорите на питането на народния представител.

МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.

Уважаеми господин Атанасов, аз благодаря за последователността, с която през годините Вие поставяте този въпрос. Няма да крия, че и аз лично съм пристрастен към неговото решаване, към неговото европейско решаване като израз на съседската политика на Европейския съюз, защото България в това отношение на Балканите има изключително важна роля за развитие на процесите на отварянето, на европеизирането, на подобряването на средата в Западните Балкани. В този смисъл нашите европейски партньори високо ценят това.

Част от нашите усилия са даването на конкретен живот на Регламент 539/2001, както и на Регламент 1931/2006. Основната характеристика е въвеждане на облекчени условия за влизане и пребиваване в България на граждани от трети страни, граничещи със страната ни, като е предвидено те да не се нуждаят от входна виза.

Откакто съм в министерството, ускорихме работата на работните групи. Бе разменена кореспонденция с експертите в Европейската комисия и бе уточнен проектотекст на споразумение, който в пълна степен да съответства на Регламент 1931/2006. Той предвижда престой до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото влизане, като продължителността на престоя при режим на местен граничен трафик е определена на 24 часа за всеки непрекъснат престой. Предвидено е също така да се издава специален документ - разрешително за местен граничен трафик от съответните дипломатически и консулски представителства в страната.

Друг е въпросът, че търсим решение в момента, което още повече да облекчи нещата (макар че противоречи с други регламенти на Съюза), тоест да може на самия граничен пункт да се издава съответното разрешение. Това ми е амбиция, но да видим дали в диалог с Европейската комисия ще можем да намерим решение на този въпрос.

Иначе чисто практически при официалното ми посещение в Белград в Република Сърбия на 24 септември връчих на министъра на вътрешните работи проекта на споразумение и очакваме от тях отговор-становище, като продължаваме да работим в диалог с Европейската комисия.

На 6 октомври т.г. госпожа Янколовска - министър на вътрешните работи на Република Македония, беше на посещение в София и официално й връчих проекта на споразумение. Искам максимално да спестим бюрокрацията, за да можем да отговорим на очакванията на гражданите от двете страни на границата.

Нещо повече, с нея постигнахме разбиране и македонската страна прие такъв акт на отваряне към гражданите на България, затова те вече могат да посещават Република Македония, но не с международен паспорт, а с лична карта, което е сериозен знак за реципрочността, с която тези страни отговарят на нашето добро отношение.

Искам да Ви кажа, че стриктно следя за ускоряването на този въпрос. Лично аз много желая той да се случи, защото е знак към Европейския съюз за новата политика на добросъседство, която се реализира тук на Балканите, освен другите договори, икономиката, полицейското сътрудничество, хубаво е дадем облекчени възможности на гражданите за движение. Най-сериозният аргумент - допреди две години, преди да влезем в Европейския съюз, ние нямахме визи с тези две страни. Аз не смятам, че отварянето с такива разрешителни по някакъв начин ще се отрази на криминогенната обстановка или на някаква друга ситуация. За съжаление престъпниците винаги са по-гъвкави от обикновените граждани. Ние политиците трябва да даваме възможност за повече контакти на обикновените, нормалните, спокойните граждани, без затруднения, доколкото Европейския съюз е въвел такива изисквания, с оглед повече сигурност на своите граждани.

Такава е ситуацията около движението, изпълнението на Регламент 1931 за малкия граничен трафик. Ще продължим усилията за максимално бърза реализация и постигане на резултати по този въпрос. Благодаря Ви, господин Атанасов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.

Господин Атанасов, имате думата да зададете до два уточняващи въпроса.

ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин министър, Вие убедихте не само мен, но и чрез вълните на Националното радио и Националната телевизия, една широка аудитория, че правителството работи сериозно по решаването на този въпрос. Добре е това да се чуе и от кмета на община Кюстендил, който смята, че с инициативата, подета от него в края на месец юни 2007 г., малко преди изборите, и с двата концерта, които направи в Кюстендил - на Каролина Гочева и на групата „Бйело дугме", почти е решил този въпрос. Мине се - не мине седмица и той заявява публично, че например след телефонен разговор с Вас, се е разбрало, че остават още десет дни до решаването на въпроса. Оттогава са минали много по десет дни, което показва, че тук имаме едно желание от негова страна по-скоро да се блесне, отколкото да се свърши работа.

Затова ще имам един-единствен уточняващ въпрос към Вас: какво толкова страшно щеше да се случи, ако господин кметът на Кюстендил не беше подел тази инициатива, и ако не беше направил тези концерти, нямаше ли правителството да работи по този въпрос? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин министър, имате думата за отговор.

МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин председател.

Уважаеми господин Атанасов, и Вие, и аз, и много хора знаят, че този въпрос сме го поставяли много преди въпросният господин да бъде кмет на Кюстендил. На второ място, искам да кажа, че нито него, че нито друг, ще упълномощавам да прави изявления от мое име по развитието на този процес. Аз ви описах той как се развива, и ще продължавам да информирам гражданите по него. Мога още дълго да разкажа и за това, което включително и Президентът на Републиката направи, по отношение на постигане на съгласие за два нови гранични контролно-пропусквателни пункта - „Салаш-Ново корито" и „Банкя-Петачинци" - един също забавен с десетилетия въпрос. Освен разрешенията за малкия трафик ние трябва да постигаме и фактически възможности гражданите по-спокойно да минават през границата.

Иначе, Вие отдавна сте в политиката и знаете, че има много политически кукувици, които търсят да откраднат една или друга идея, и да се опитат да инкасират политически дивиденти на базата на нея. Аз се отнасям съвсем спокойно по този въпрос. Сигурно има много такива политици. Нека да свършим работата. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Атанасов, моля да изразите Вашето отношение към получените отговори.

ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин министър, за отговора.

Беше необходимо това да се чуе, защото господин кметът на Кюстендил не само в личния си вестник „Наблюдател", но и пред сериозни медии продължава да твърди, че благодарение на него нещата се развиват в положителна посока и когато става дума за този проблем, за местния граничен трафик, всичко като че ли тръгва от инициативата на кюстендилския кмет насам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Някои кметове са такива.

ИВО АТАНАСОВ: Както виждаме, правителството работи много преди тази инициатива да хрумне в нечия глава. Аз Ви благодаря не само за това, което сте свършили като ръководител на Министерството на вътрешните работи, но и затова, че потвърдихте, че единствено онова, което се казва от тази авторитетна трибуна е меродавно. Всичко друго, което може да се чуе тук и там, са мераци да се получат политически дивиденти на базата на чужд труд.

Завършвам с това, че имайки предвид факта, че Вие сте дали проектоспоразумението и на Македония, и на Сърбия, и че решението всъщност трябва да се вземе от тези две страни, за да се подпише споразумението за местния граничен трафик, бих препоръчал следващите концерти да се организират не в Кюстендил, а в Македония или в Сърбия, тъй като вече като че ли проблемът е там.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.