Новини

Търговската тайна е готова да падне на второ гласуване

[06 Ноември 2008]

Медийната комисия одобри промените в Закона за достъп до обществената информация

   На днешното си заседание Комисията по гражданско общество и медии обсъди и прие доклада за второто гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация. В дискусията взе участие Александър Кашъмов от Програма "Достъп до информация".

   Най-важното в промяната е падането на производствената и търговската тайна, когато по даден въпрос е налице надделяващ обществен интерес. Досега в немалко случаи това беше основание чиновниците да отказват да предоставят на журналисти информацията, която са поискали.

   След разискванията и гласуванията текст по текст законопроектът е готов за второ четене в пленарната зала.