Новини

В НС приключи дискусията по избора на нови членове на СЕМ

[24 Октомври 2008]

Костов се самопредстави като борец за свободата на словото, Иво Атанасов го опроверга с примери от премиерската му практика

   Започналата вчера в пленарната зала дискусия по избора на нови членове на Съвета за електронни медии завърши днес. Гласуването ще бъде в четвъртък.

   Следва стенограмата от днешното заседание на Народното събрание:

 

 

 

СТЕФАН СОФИЯНСКИ (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще изразя съжалението си, че усложнихме с процедурни проблеми този изключително важен въпрос, но в края на краищата от гледна точка на опозицията ние постигнахме целта си този въпрос да бъде разискван в една пълна зала и да бъде представен на вниманието не в два без десет пред около 30 души народни представители, а всички вие да се ангажирате с едно добро решение.

Уважаеми колеги, правя предложение за член на Съвета за електронни медии да бъде избрана Велина Димова Тодорова. Но първо ще се аргументирам защо имам самочувствието да правя това предложение.

Първият Съвет за електронни медии, прототипа на СЕМ, съм назначавал лично аз с моя лична заповед. Това стана през 1992 г., когато нямаше частно радио и когато нямаше частна телевизия. Тогава като председател на Комитета по пощите и далекосъобщенията поех този ангажимент, назначих първия временен Съвет за електронни медии, за радио и телевизия - тогава не го наричахме СЕМ - който за 4-5 месеца даде лицензиите на първите частни радиа в България. В този съвет тогава въпреки че носех отговорността аз и аз подписвах, участваха имена като покойния Иван Радоев, като проф. Георги Саракинов и - обръщам ви внимание! - участваха господин Михаил Неделчев и госпожа Клара Маринова. Тоест той работеше успешно, защото тогава постигнахме в едно време на много по-голямо противопоставяне съставът на този първи СЕМ да отразява обществените нагласи и обществените интереси. Затова той беше и успешен. Сега сме изправени пред едно решение, което отново е политическо, но аз няма да се аргументирам за това, смятам, че в дискусията ще стане въпрос.

Ще кажа защо предлагаме госпожа Димова. Няма нужда да ви я описвам, всички я виждате, тя води Пресцентъра на Българския народен съюз - висока руса жена, всеки ден е с нас в кулоарите. Но сериозните аргументи за предложението на нейната кандидатура е нейната биография.

Госпожа Димова е завършила през 1981 г. радиожурналистика. В професионалната си кариера е работила в Националното радио като журналист, тоест в електронна медия, в четири вестника, има собствени телевизионни предавания в  две телевизии в този период, има и много сериозен стаж в Пресцентъра на Министерството на търговията и туризма - за времето си едно мегаминистерство. И мога да кажа, че в последните три години тя работи с вас, всеки ден е тук в парламента.

Носител е на награда на Комитета по енергетиката по линията на Европейския съюз за публикации, отразяващи енергийната ефективност. Има и награди за репортер, отразяващ проблемите на туризма. Както казах, и досега има авторски предавания в телевизията за популяризиране на страната ни.

Тези професионални качества покриват един широк спектър от това, което трябва да се познава в Съвета за електронни медии. Това е, от една страна, свободната журналистика, от друга страна - работа в електронните медии, от трета страна - познава изпълнителната власт като завеждащ връзки с обществеността на Министерство на търговията и туризма. Познава, колеги, и нашата дейност, три години, отново подчертавам, всеки ден е с нас.

Предлагам ви независимо от политическото решение, което знам, че има и това съм споделил с колегите, да помислите да разчупим малко и да потърсим в състава на СЕМ да има много по-широка обществена проекция. Защото не е тайна, че цялата опозиция застава зад кандидатурата на госпожа Димова. Затова ви споменах не случайно, че смятам, че работата беше успешна тогава, когато аз лично назначих Клара Маринова.

Още един аргумент, уважаеми колеги. Без да възразявам срещу професионалните качества на другите две кандидатури, и двете кандидатки са работили в един дълъг период в Съвета за електронни медии. Публична тайна е и всички знаем за недобре свършената работа от Съвета за електронни медии и лошото отношение както на журналистическата гилдия и на медиите към Съвета за електронни медии, така и негативните обществени нагласи. И въпреки това по политическо решение вие искате да възпроизведем състава на СЕМ.

Затова отново апелирам, нека да разчупим малко тази схоластика, да не вкарваме в тема отново тройната коалиция, която като си реши, си назначава партийни кадри, и да потърсим един по-голям професионализъм и обновяване на състава на СЕМ. Благодаря, господин председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Софиянски.

Има и трети проект за решение от народните представители Васил Иванов-Лучано, Мария Ангелиева-Колева и Даринка Станчева.

Господин Лучано, заповядайте да представите внесения от вас проект за решение.

ВАСИЛ ИВАНОВ-ЛУЧАНО: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям на вашето внимание мотивите за избиране на госпожа Анна Вълчева Хаджиева за член на Съвета за електронни медии.

С предложението госпожа Анна Хаджиева да бъде избрана за член на СЕМ имаме намерение да засилим и придадем на регулаторния орган експертност в областта на регионалните медии. Това е необходимо не само във връзка с лицензионния режим, но и за развитието и утвърждаването на регионалния мониторинг.

Госпожа Хаджиева има изключителен опит в регионалния спектър на електронните медии, а именно: редактор, водещ и продуцент в  Радио Пловдив в продължение на осем години, хоноруван преподавател по журналистика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".  През 2000-та година е отличена с награда „Пловдив" за принос в журналистиката. От 2002 г. до 2004 г. госпожа Хаджиева е била член на Съвета за електронни медии, където отдава енергията и професионалните си умения в посока развитие на регулацията на регионалните медии.

Госпожа Хаджиева е специализирала в БиБиСи Лондон, Университет на Делауер - икономическа журналистика и специализация по управление на европейски проекти.

Госпожа Хаджиева владее английски, чешки и руски език.

В качеството си на вносители вярваме, че предложената кандидатура на госпожа Анна Хаджиева за избиране на член на СЕМ ще допринесе за обновяването на регулаторния орган и спазване духа на Закона за радиото и телевизията. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Лучанов.

След представянето на трите проекта за решения, откривам дискусията по трите решения.

Имате думата, уважаеми народни представители.

Заповядайте, господин Малинов.

СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ (ДСБ): Уважаеми колеги! На пръв поглед става дума за нещо не толкова важно, става дума за попълване състава на един орган, чийто престиж, както беше споменато, най-малкото е под въпрос. Но начинът, по който става всичко това, начинът, по който преминават дискусиите, начинът, по който ще се наложат изглежда кандидатурите на управляващото мнозинство, загатват за стила, с който ще бъде сложен край на мандата на това мнозинство.

Имайки предвид огромното забавяне и същевременно опита всичко да се претупа само за няколко минути вчера с ясното съзнание, че се прави за да се реши проблемът по най-бързия и изгоден за мнозинството начин, ние можем да заключим, че това е, колкото и да звучи странно, още една стъпка по дискредитирането на този регулаторен орган, този изключително важен орган в една развита демокрация и медийна среда, който пък е с изключително нисък престиж в настоящия момент.

Ние имаме нашето предложение, около което опозицията се обедини, но искам да кажа само няколко думи за принципа, който все пак се опитваме да приложим, когато искаме, колкото и да е трудно, да помогнем за развитието или по-скоро за издигане престижа на СЕМ.

Така или иначе не е тайна за никого, че Съветът за електронни медии е може би на дъното на своята популярност, не само с неадекватните си действия, практическо отсъствие от публичната среда, а и с всички тези последни скандали, свързани с принадлежността на част от неговите членове към Държавна сигурност, които, разбира се, се оказват от квотата на президента.

Това, което можем да кажем е, че има нова степен на лицемерие, когато се говори за приемственост. В началото на мандата на това Народното събрание опозицията предложи една кандидатура, която олицетворяваше и българската публичност, и приемствеността, и професионализма, и имаше много висок публичен престиж. Това беше фигурата на господин Лозанов. Той беше категорично отхвърлен, без аргументи. Сега ние имаме този аргумент за приемствеността развит, като отново се иска да се гласува за хора, които стояха в този регулатор, и допринесоха за сриването на неговия авторитет.

Предлагам да се гласува спрямо единствения възможен ориентир в случая. Изобщо, ако вие смятате, че този орган има някакво бъдеще, гласувайте за човек, който не е бил в Съвета за електронни медии, защото срастването между някои членове на СЕМ и определени медии и медийни групировки в България е факт. Той беше разобличаван периодично в няколко ежедневника. Ниският престиж, липсата на професионализъм, тоталното забавяне на всички решени процедури, също е факт.

Гласувайте за госпожа Велина Димова Тодорова, все пак, за да влезе нов човек, към който да се обърнат някакви надежди за оправяне, ако не на проблема с медийната регулация, то поне да се усети някакво обновление в този орган. В противен случай и този важен регулаторен орган в медийното пространство, ще стане поредната изхабена и унищожена от мнозинството институция.

В този смисъл повтарям, че единственият ориентир е да се гласува за човек, който не е бил в Съвета за електронни медии -  не приемствеността, а някаква воля за промяна в момента, е единствената логика, която би трябвало да следваме.

За начина, по който става всичко, за опита за елементарна манипулация да се използва неподготвеността, да се използва дори нежеланието да се разсъждава по този въпрос, омерзението, което е обхванало много хора, имайки предвид последните развития в Съвета за електронни медии, аз няма да говоря - те си остават на отговорността на мнозинството. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Малинов.

Не виждам реплики.

Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по трите законопроекта?

Заповядайте, господин Сотиров.

ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тук бяха представени две от трите кандидатури. Едната кандидатура не беше представена - става въпрос за госпожа Мария Стефанова. Може би тя е достатъчно известна, защото както се казва в една песен, която се пее обикновено на мероприятията на Българската социалистическа партия „Жена на всички времена", но това не кореспондира с идеята действително да бъде извършена съществена промяна в дейността на Съвета за електронни медии. Отделен е въпросът доколко, толкова конюнктурни фигури, които са удобни независимо какви политически промени се извършват в държавата, могат да имат волята и визията, за да се случи в Съвета за електронни медии нещо, което да промени съществено работата. Мисля, че тук преждеговорившия каза достатъчно ясно за какво става въпрос.

Аз също искам да пледирам за това да се подкрепят хора, които биха променили стила на работа и биха дали една обнова в състава на Съвета за електронни медии.

В крайна сметка аз не искам да се връщам в темата за присъствието от квотата на президента на ченгета в регулаторния орган, но мисля, че трябва да се прекъсне и тази тенденция. Аз разбирам, че може би за Българската социалистическа партия, е въпрос на една справедливост всичките вождове на Комунистическата партия, техните потомци да са представени във всички институции на България. Мисля, че Съвета за електронни медии не е органът, в който трябва да бъде въдворена тази справедливост и фамилията Димитрови да бъде представена и в този орган. Мисля, че не остана в България институция, която да не възпроизвежда наследствената линия на вождовете на вашата партия, господин Найденов.

Действително пледирам от предложените кандидатури да бъде подкрепен новият човек за състава на Съвета за електронни медии. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Няма.

Господин Шопов, заповядайте за изказване.

ПАВЕЛ ШОПОВ (КА): Колеги, когато преди доста години се създаваше за първи път тази институция и се гласува законът в първоначалния му вид, широко прокламиран беше принципът, който се заложи тогава - принципът на ротацията. Тоест членовете на Съвета за електронни медии да идват и да си отиват през определени интервали от време, да става едно обновление на състава. Но какво се случи? Всичките тези години една дузина имена се въртяха, идваха и си отиваха, идваха и пак си отиваха, и това бяха почти едни и същи хора. Това доведе до проблема в момента Съвета за електронни медии да бъде един мъртвец като институция и, това което в момента се прави са още два пирона в ковчега на тази вече поумряла и дискредитирана институция и то една от причините е тази, че тази институция се превърна в една котерия - място, където политическите сили, президента или президентите през годините вкарваха хора - вкарваха и изкарваха, и то едни и същи хора.

Съвета за електронни медии стана едно италианско семейство, в което вътре се карат и бият много често по техни симпатии и антипатии, но когато трябваше да осъществят политическа поръчка, да наложат глоба без причина или порицание, или да закрият определена електронна медия, те го правеха единодушно и без противоречия.

Ако трябва да направим нещо, това е да бъде вкаран нов човек. Тук господин Малинов, съжалявам, това не е реплика към него, разсъждавам, но той спомена едно име и това е името на одиозната за мен личност - Лозанов, който всъщност минава неведнъж като член на Съвета за електронни медии - беше и той пак е.

Вижте, след като излязат от Съвета всички тези членове се превръщат изведнъж като един вид експерти по електронни медии и битуват и пребивават на политическото и обществено пространство като такива. Известно време чакат на вратата на Съвета за електронни медии някой отново да ги вкара - за това живеят, това вършат, това е идеята, мисълта, намерението, това им е смисълът на живота и отново се връщат там и всичко продължава по стария начин.

Същото е с въпросния Лозанов, същото е със сегашната кандидатка Стефанова, а и другата кандидатка вече е била веднъж член на Съвета за електронни медии. Нищо ново няма да се случи в Съвета за електронни медии. Няма нищо да се оправи в тази институция с толкова много проблеми, за която основателно трябва да се мисли да бъде трансформирана в  друга структурирана, избирана по друг начин, освен да гледаме същите лица, които ще продължават по стария начин.

Преди в крайна сметка да бъдат направени тези законови промени, да се промени смисълът, характерът, структурата, начинът на избирането на институция, регламентацията на тази институция. Днес можем, разбира се, да направим едно - да гласуваме за тези три кандидатури. Две от тях трябва да бъдат избрани. Поне едната от тях да бъде новата кандидатура, лицето, което не е било досега член на Съвета за електронни медии, което лице явно според данните, които има и които бяха дадени и представени тук, има качествата да бъде нов член на Съвета за електронни медии. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Няма.

Има ли други желаещи да вземат отношение?

Заповядайте, господин Аблеким.

РЕЙХАН АБЛЕКИМ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми колеги, Движението за права и свободи, осъзнавайки възможността на регулаторния орган - Съвета за електронни медии и, вярвайки, че в процеса на цифровизация на радио-телевизионния сектор в България, предстоящите промени в Закона за радио и телевизия и Закона за електронните съобщения, подкрепяйки кандидатурите на народния представител Весела Драганова за Мария Стефанова и предложението на Васил Иванов - Лучано за Ана Хаджиева, ще помогнем този регулаторен орган да се превърне в добре работещ и да повишим имиджа на регулатора в България. Осъзнаваме, че това ще се случи.

Ние подкрепяме кандидатурите на Мария Стефанова и Ана Хаджиева. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Аблеким.

Заповядайте, господин Дилов.

ЛЮБЕН ДИЛОВ (ОДС): Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, ситуацията е конфузна и затова няма да я напрягам допълнително с оценки на една или друга кандидатура за членове на СЕМ. Големият проблем е, че тази зала и в този мандат, и в предишния, и в по-предишния не прояви воля да застави този регулаторен орган да се занимае с това, което е важно, най-важно.

На първо място, той е призван да създаде обществени медии в България. Вие отлично знаете, че нито Българското национално радио, нито Българската национална телевизия могат да бъдат наречени обществена медия. Само ви припомням, че регулаторът трябваше освен всичко останало, освен една мониторингова дейност, по адекватност на българското законодателство на европейските изисквания, да речем, че там се е справил горе-долу, но най-важното, което той трябваше да направи, беше да създаде условията, защото Българската национална телевизия и Българското национално радио да се издържат от преки постъпления от потребителите - не толкова от бюджета, за да могат да се превърнат в обществен орган. Няма как да е обществен орган нещо, което е изцяло на държавна издръжка.

Бюджетът на Националната телевизия за миналата година беше 66,5 или 66,6 милиона - да не сбъркам, но някаква такава подобна сума. В същото време постъпленията от реклами в Българската национална телевизия бяха сравними с постъпленията на списание „Ева" за една година. Очевидно, че там вече никой няма стимул да се опитва да прави предприятие. То се е превърнало в един държавен орган, в една радиоточка, която виси забита на стената и по която шурти някаква несръчна пропаганда.

Мисля си, че в момента, в който тръгнем да говорим за Съвета за електронни медии, ще направим огромна грешка, ако се съсредоточим върху личностите в него. Каквито и личности да сложите вътре, колкото и папийонки да си вържат на врата, ако в залата, която ги продуцира, институциите, които ги изпращат там - президент, парламент, нямат желание да направят обществени медии в България, тези личности за жалост винаги ще бъдат обречени да са украшения. Става нещо друго - когато те нямат реална мисия, повярвайте, намират се достатъчно много частни интереси да им вменят реални мисии и никой не може да им се сърди, защото природата на обществените отношения е като природата изобщо - действа физичният закон, няма празно пространство. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики?

Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по трите законопроекта?

Заповядайте, господин Атанасов.

ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Уважаеми дами и господа, разбираем е стремежът на част от опозицията да отстояват по шумен и дори зрелищен начин позициите си, но нека шумът и зрелището не бъдат за сметка на истината.

Факт е, че според правилника, вчера тази точка с много голямо мнозинство от гласувалите беше включена в дневния ред. Факт е, че оставаха 15 или 20 минути до края на работния ден, които нямаше защо да бъдат пропилени, поради това, че някой искал точката да влезе в петък, а не в четвъртък. Никой не е имал намерение да претупа нещата и да гласува в четвъртък. Това не се позволява и по правилник. Ако по правилник точката можеше да влезе в дневния ред, но също по правилник тя не можеше да бъде гласувана вчера. Така че не е имало никакъв стремеж нещата да бъдат решени по един припрян и бърз начин. Напротив, ако ние можем да бъдем упреквани в нещо, то е в това, че почти цяла година не направихме тази ротация в Съвета за електронни медии.

Ако една година забавяне изглежда на някого като прекалено бързане, това е много странен, по опозиционному странен прочит на максимата „бързай бавно". Искам да напомня и на господин Софиянски, че ние сме първото мнозинство, което не смени името на регулатора, не промени закона, за да вкара свои хора в органа - в Съвета за електронни медии. Това го обещахме още преди да знаем, че управленската формула ще бъде тази, която сега е, и това заедно с нашите коалиционни партньори го изпълнихме. Така че, ако се върнем в близката история назад, може би десет години, когато беше създаден първият Национален съвет за радио и телевизия, там имаше едно съотношение от шестима към един. Единственият представител на опозицията беше Стефан Данаилов, след това имаше едно съотношение от деветима на нула.

Сега формулата, по която се извършва ротацията, обновлението в Съвета за електронни медии, благодарение на волята на сегашната управляваща коалиция, оставена да се върти, сега вече няма нужда от жребий, сега вече всеки член на Съвета за електронни медии изкарва своя пълен мандат от шест години и въпросът е на тези, които назначават, ако става дума за президента да ги избира, или за Народното събрание, да преценят дали да повторят някой от досегашните членове на Съвета за електронните медии, или да изберат нов член.

Всичко това трябва да се знае, защото виждам, че господин Костов вдига ръка, точно при управлението Вашето, господин Костов, най-напред беше избран Национален съвет за радио и телевизия, който беше обявен, мисля че изборът беше обявен от Конституционния съд за противоконституционен. Тогава се наложи, господин Костов, вашето мнозинство да променя закона и да избира втори път Национален съвет за радио и телевизия, в който вече постигнахте мнозинство от деветима на нула. Това е един факт, който вярвам, че Вие няма да можете да оспорите. Много се надявам, че тази практика ще остане в миналото, че мандатите вече ще бъдат по шест години и, че тази ротация ще доведе дотам, че да има една относителна независимост на Съвета за електронни медии, в това отношение от онези, които упражняват политическата власт в нашата страна.

Казах за забавянето. Наистина в това отношение търпим критика.

Искам да подчертая, че Коалиция за България оттегли своята кандидатура на господин Александър Александров и решихме да подкрепим две кандидатури, които са издигнати от колеги народни представители от Националното движение за стабилност и възход. Нали така, господин Илчев, съгласно последните решения на вашия конгрес? Когато в парламентарната група преценявахме кои две от трите кандидатури да подкрепим - искам да кажа и то не в скоби, че оценяваме достойнствата и на трите кандидатки - за нас беше важно, че Анна Хаджиева и Мария Стефанова вече са били членове на СЕМ. И са били членове не по предложение на БСП или на Коалиция за България, така че тук ако се опитвате да търсите разни политически мотиви, просто няма да ги намерите. Което няма да ви пречи да ги измислите, но те няма да бъдат реални. За нас е важно, че тези две кандидатки вече са работили в СЕМ - Анна Хаджиева и Мария Стефанова. Това е важно с оглед на задачите, които предстоят на регулатора със старта на цифровизацията. Предстои в близките дни да бъде довършено първото четене на Закона за електронните съобщения, след това да минат измененията в Закона за радиото и телевизията, с което да започне цифровизацията в нашата страна. И от тази гледна точка опитът, който и госпожа Стефанова, и госпожа Хаджиева имат като досегашни членове на СЕМ, беше решаващ за нашия избор с оглед на сериозните задачи, които има да решава Съветът за електронните медии. Благодаря ви много за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Първа реплика - заповядайте, господин Сотиров.

ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми господин Атанасов, на всички тук в тази зала е ясно защо вие не издигате ваша кандидатура, просто защото не можахте да се разберете с президента, и това е ваш голям политически проблем. Така че не се правете тук на добрия.

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Каква връзка има това?!

ИВАН СОТИРОВ: Всички знаят много добре за какво става въпрос. Затова недейте да се опитвате това, че вие не сте издигнали партийната си кандидатура, за която не се разбрахте с президента, да го превръщате в някаква надпартийност при разглеждането на този проблем.  Вие си защитавате стар свой вариант поради това, че БСП не успя за пореден път да се разбере с президента кого да издигнете за СЕМ. Виждам как разбиращо се усмихват и вашите коалиционни партньори, вниквайки в цялата ситуация.

ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ, от място): Президентът си има квота, господин Сотиров.

ИВАН СОТИРОВ: Президентът си има квота. На президента никога не му стига неговата квота, госпожо Драганова.

ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ, от място): Това е Ваша интерпретация.

ИВАН СОТИРОВ: Той иска много по-голяма квота, това ви е проблемът.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Софиянски, заповядайте - втора реплика.

СТЕФАН СОФИЯНСКИ (БНС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин Атанасов! Цялата Ви пледоария няма никакъв смисъл по отношение на политическите назначения, защото аз по стечение на обстоятелствата два пъти присъствах да представям кандидатурата и видях как безпомощно Вие вдигахте рамене и как бяхте унижават от това, че Вашите партньори Ви проваляха кворума, за да не може да направите предложението си. Това е безспорен факт, прочетете протоколите. Назначенията са политически, защото те са постигнати на базата на една политическа договореност. Затова 6 месеца, понеже не беше постигната тази договореност, вие оставихте този орган да работи в условията на временно ръководство и, разбира се, виждате какви обществени поражения бяха нанесени. И това е безспорен факт.

Не отричам качествата тези две кандидатури. Ако господин Александров беше кандидат, аз отговорно казвам, че нашата група имаше решение да го подкрепи. Накрая, когато си подредихте политическия пъзел, тогава вече излязохте и се разбързахте за един ден да решаваме въпроса. Аз мисля, че моите думи ще намерят доказателство в това - в утрешния състав на СЕМ, когато видим вътре и господин Александров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Павел Шопов - трета реплика.

ПАВЕЛ ШОПОВ (КА): Понеже стана дебат, господин Атанасов, за политическите назначения и защо сте дали на партньорите си от НДСВ те да издигнат кандидатурите, защо БСП едва ли не в случая великодушно си е замълчала и не е изразила своята претенция.  Да направи това.

И двете кандидатури са от НДСВ, на което Вие наблегнахте. Аз имам друга интерпретация. Не е тази, която прави господин Сотиров, не е това обяснението. При пазарлъка, който се е водил цели 6 месеца и който е бил срамен пазарлък, сигурен съм - Вие по-добре знаете дебрите на тези разговори, на този пазарлък - аргументът на НДСВ през цялото време е бил: ами вие си имате квотата от президента, той си назначава вашите. И то е така. Тоест: хайде сега да се назначат нашите кандидатури от НДСВ, пък Първанов така или иначе си назначава хората от БСП.

Господин Сотиров, това е логиката, не е Вашата логика.

Всъщност разбирателството накрая е дошло така, защото аргументът на коалиционните ви партньори от НДСВ е бил този. И така 6 месеца, ден по ден, вие от БСП се занимавахте с този въпрос  и направихте тази отстъпка и това разделение: президентът назначава нашите, НДСВ ще назначава техните. Целта е органът да бъде репресивен, с намордник, каквото му се нареди това да прави. Нареди му се да наложи глоба на СКАТ за каквото и да е - налага глоба на СКАТ. Премълчава простотиите по безброй други телевизии и тези, с които биваме обсипвани всеки ден, правят се нарушения, които трябва да бъдат санкционирани, но те не се санкционират. Всичко е политика, нищо обществено, нищо журналистическо, нищо медийно няма тук. Всичко, което се прави, и хората, които се назначават, е да обслужват вашите интереси и на коалиционния ви партньор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Атанасов, заповядайте - право на дуплика.

ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.

Няма да коментирам онова, което се привижда на господин Сотиров. Той не за първи път излива своите фантазии от парламентарната трибуна, но не съм аз специалистът по този тип поведение на човешкия мозък.

Президентът още през м. януари назначи своя човек на мястото, което се освободи в СЕМ вследствие на изтеклия мандат на досегашния представител на държавния глава, така че не виждам как другояче освен с крайна злонамереност може да се коментира поведението на държавния глава в този случай. Парламентът е този, който забави своето решение, и поради това не можа да влезе в сила и указът на президента.

Но веднъж избрани, членовете на СЕМ имат 6-годишен мандат, което гарантира тяхната независимост, тъй като ако ние бяхме допуснали правото на отделни членове на СЕМ да бъдат отзовавани по разни усмотрения, това вече би ограничило тяхната свобода, би ограничило действията, които те предприемат и решенията, които вземат. Точно това, че нашето мнозинство остави формулата за ротацията, за обновлението, за мандатността да се върти, да заработи за пръв път откакто е създаден регулаторът в България, точно това осигурява независимостта на Съвета за електронни медии и е съчетано с правото на всеки член на Съвета за електронни медии да има не повече от два мандата по 6 години. Повече от това в Европа не е измислено. Ако господин Костов може да предложи нещо по-добро, виждам, че иска думата, ще го чуя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Иван Костов.

ИВАН КОСТОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата не за да дам някакви рецепти на хора, които се занимават с тази сфера, а защото има хора, които години наред, два мандата ръководят Комисията на Народното събрание и би трябвало да носят лична отговорност за това, че например „Репортери без граници" ни поставя на последно място по свобода на словото.

Има ли отношение назначаването на нов член на СЕМ към този въпрос? Някой може да каже: няма никакво отношение. Ама има, защото СЕМ е орган, изпразнен от съдържание. СЕМ е орган, който не върши тази работа, заради която беше създаден. СЕМ не регулира медиите, гарантирайки развитие на свободата на словото. СЕМ не спира крайно негативни, нежелани от никой демократ явления в българските електронни медии. СЕМ не се произнася по същество. До такава степен се е обезличил, че авторитетни хора не желаят да влизат в състава му. Влизат някакви хора, които гледат на мястото си в СЕМ като място да участват в административния живот, да вземат някакви заплати. Те не преживяват това като обществена мисия и обществена функция.

РЕПЛИКА ОТ КА: Само заплата ли?!

ИВАН КОСТОВ: Не знам, може би вземат и нещо друго. Ето, тук колегите подозират, че и нещо друго. Хайде да не вземат, да гледаме по най-доброжелателния начин.

Това ли е ролята на тези хора, обезличени до крайност, да ни правят последни по свобода на словото? И вие имате арогантността да ставате и да казвате, че чакате от нас някакви решения - от опозиционна партия, след като осем години се занимавате с тази работа?

Ами ако имате капчица отговорност, ако имате капчица достойнство, ще станете и ще кажете: голям неуспех за България е това, че в тези години така се обезличиха тези органи, включително през персоналните назначения, през законодателството, през каквото и да е там. Вие трябва да кажете защо, за да стигнем ние до това дередже. Това правите вие и носите цялата отговорност за това обстоятелство.

Кой ще понесе тая отговорност? Каква опозиция тук, какъв Иван Костов, какви бабини деветини дрънкате?! Какви бабини деветини?! Човек, който минава тук за интелигентен, за разбиращ и можещ. Аз не съм такъв, аз гледам само обективния резултат - последно място по свобода на словото. Все по-лоша и все по-лоша оценка за българските медии. Това е, което ни дава. И към това СЕМ и съставът му имат пряко отношение. Те са отговорни за това, че става това нещо. Не ме интересуват никакви цифрови честоти, никаква дигитализация, никакви ваши сделки, нищо не ме интересува. Правете каквото искате с тези хора. Вероятно заради това ги назначавате. Но ние тук, като демократи, трябва да виждаме свободни медии. Трябва да виждаме разгръщаща се демокрация, трябва да виждаме полезни прецеденти, трябва да виждаме реални вмешателства в българските медии така, че все пак те да се регулират по посока на развитие на свободата на словото. Само на хора с тоталитарно мислене не им пука - ще кажа така грубо - не им пука, когато България отива на последно място по свобода на словото. Благодаря. (Ръкопляскания от ДСБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За първа реплика има думата народният представител Иво Атанасов.

ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.

Като слушам господин Костов, който вече взима думата по абсолютно всички разглеждани в парламента въпроси, разбирам защо хората казват, че политиката е мръсна работа.

По отношение на бабините деветини, уважаеми господин Костов, бихте могли да прочетете онова, което написа Александър Томов, избран за председател на Съвета за електронни медии по време на вашето мнозинство. Там много добре е показано вашето отношение към свободата на словото, което е твърде различно от онова, което говорите днес. Може би трябва да Ви припомня само, че по време на вашето управление в студията на Българското национално радио дежуреха полицаи все едно сме на 9 септември 1944 г. След 1989 г. това е единственият случай, в който са дежурели полицаи по коридорите на националното радио. Това е Вашето истинско отношение към свободата на словото, господин Костов.

Трябва ли да припомня момичето от "Монитор", което записа в зала "Запад" Вашата историческа реплика: "Ние няма на кого да дадем тази телевизия", и че еди-кой си Ви е направил на ... - нека да не цитирам точно на какво. Един случай, по който и аз съм говорил от тази трибуна.

Трябва ли да цитирам Надежда Михайлова, която поръча да се нахранят журналистите? Трябва ли да спомена, когато веднъж казах, че Асен Агов е уволнил 700 души в Националната телевизия, той застана на трибуната да ме опровергае - не бил уволнил 700 души, а бил уволнил 1046 души. Това е Вашата гордост. Запазете я за себе си! (Ръкопляскания от КБ, възгласи: "Браво! Браво!")

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи за втора реплика? Не виждам.

Имате право на дуплика, ако желаете, господин Костов.

ИВАН КОСТОВ (ДСБ): Аз разбирам, че е крайно неудобен въпросът: кой носи отговорност за това, че България е на последно място по свобода на словото? Кой носи отговорност сега? Кой от управляващите конкретно, кой в това Народно събрание, кой е този орган, който сега, тази година, ни поставя - анализът е за 2008 г., ни поставя на последно място по свобода на словото? Никога не сме заемали това позорно място в миналото. Каквото и да говорите за това минало, каквото и да се е случвало, никога не сме били на това позорно, последно място по свобода на словото. Кой носи отговорност?

Единият, безспорно орган, който вие сте създали и който в момента попълвате, правите някакви опити да му вдъхнете живот, това е СЕМ. Това е парламентарната комисия, която се занимава с тоя въпрос осем години, и нейният председател. Това са хората, които носят отговорността. Те трябваше да имат капчица, пак ще повторя, отговорност и достойнство и да се излезе и да се каже: "Направихме много погрешна политика. Допуснахме, защото мисленето ни е тоталитарно, защото идваме от комунизма и продължаваме да си мислим с комунистически представи." Това е! (Шум и реплики от КБ.)

Вчера ви говориха за комунизма в негативен план, вие тук, Парламентарната група на БСП ръкопляскахте. Аз ви гледах внимателно. Тези хора тук - от Албания и от Хърватска, ви говориха това, което и аз ви казвам сега. Вие на тях ръкопляскахте, а мен ме апострофирате. Много странно поведение за хора, които искат все пак да запазят някакво лице. Ръкопляскайте, момчета! Ръкопляскайте!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата народният представител Ахмед Юсеин.

АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Уважаеми колеги, като народен представител вече три мандата тук, в това Народно събрание, когато става въпрос за този орган виждам разгорещени дебати, пазарлъци кой да бъде, кой е по-достоен.

Аз искам да взема отношение от друг аспект за това, защото сега ми се отдава случай. Аз не знам закона с точката и буквата си дали урежда всичко за това как този орган трябва да се отчете и къде трябва да се отчете. Затова, защото ние като парламентарна република имаме право да слушаме премиера на държавата ни, да слушаме омбудсмана за дейността му, комисиите, агенциите и т.н., а никакъв доклад не виждаме в тази зала от СЕМ. Това ме навява на мисълта, че трябва да има някаква промяна в закона и тези хора да могат да се отчитат.

Какво ми прави впечатление? Страни, които имат един такъв орган, които са далеч, далеч, далеч зад нас, още като кандидати за Европейския съюз, взимат решения и дадена телевизия се закрива, не работи 3, 4, 5 дни. Тя е наказана.

Какво виждаме ние? Разни телевизии, кабеларки насаждат омраза, СЕМ си мълчи, ние мълчим. Ние тук спорим кого да сменим, кого да сложим, кой е по-достоен. В тази връзка, много се извинявам, много противоречия имаме с господин Костов, но аз съм съгласен с него за някои неща.

Трябва може би да помислим всички и с пълно единодушие да се съгласим в Комисията по общество и медии да изработим текст и да направим промяна на закона - този орган да идва тук да се отчита, за да може всичко, което се излъчва по отделна медия - дали ще бъде Българската национална телевизия, дали някоя друга, когато насажда омраза, мен това най-много ме притеснява, да може да бъде санкционирана. И ние като народни представители да потърсим сметка от тези хора, за които сега спорим, дали са си изпълнили задълженията като членове на този орган. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли? Няма.

Господин Станилов, заповядайте за изказване.

СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (КА): Изборът на нови членове на СЕМ се превърна в обсъждане на работата на СЕМ, обсъждане на неговото място в общественото пространство с ролята, която играе.

МЕХМЕД ДИКМЕ (ДПС, от място): Няма контрол.

СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Няма нито контрол, нито дебати, това е вярно, въпросът е какви са задачите и целите на СЕМ.

Колко пъти телевизия „СКАТ" е санкционирана за изречени истини, които тук колегата каза, че били разпалване на омраза. Ние за разпалване на омразата имаме друго мнение. Днес във в. „Новинар" един български политик, който е извън парламента, е казал нещо по въпроса за омразата, което според мен е вярно. Прочетете го.

Аз исках нещо друго да кажа. От морална гледна точка СЕМ не взема никакви мерки за ниското качество и за поливането на българското общество с помия. Ако направим един културологичен анализ, Комисията по общество и медии да покани трима добри културолози, в България има такива, може да покани и от чужбина, и да направи паралелен разрез на морала, който излъчва предаването „Биг Брадър", и ще разберете, че това е далеч, далеч по-вредно от всякакво така наречено разпалване на омраза.

Господин Ахмед Юсеин е морален човек и аз тук не се притеснявам да кажа, че истинският ислям е изключително морална религия за тези, които я изповядват, разбира се. Нека някои от ДПС, които са искрено вярващи мюсюлмани, да кажат какво излъчва телевизията, която показва „Биг Брадър". Тя излъчва най-ниските човешки страсти, излъчва помия, развращава българското общество и всички вие си мълчите. СЕМ си мълчи също. Какъв е този СЕМ? Какво проповядва той? Ще санкционира този или онзи, че казал нещо за циганите, или срещу някой българин, или срещу турците, с което не е съгласен. Това са други неща. Не е само това предаване, има и куп други предавания, показани по този начин, които развращават обществото, развращават поколението и затова на това поколение не му върви, в училищата е това положението. За това помислете.

А кого ще изберете за шест години на мижава заплата, обаче на голям гювеч да раздава честоти, това е известно от много време. Аз си спомням, даже сега стана дума с господин Дилов кой е направил първите си милиони като член на подобна комисия и пр., и пр. - това са неща, за които сега се мълчи, но един ден ще излязат. Ще се намери някой почтен журналист, който да направи разследване, и ще видите какво ще излезе. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли? Няма.

Госпожо Драганова, заповядайте за изказване.

ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ):  Благодаря, господин председател.

Аз съм съгласна с колегите, че е много важно да се упражнява контрол, но след последната поправка на Конституцията органи, които частично се избират от Народното събрание, могат да се отчитат пред него, само ако това е упоменато в изричния им закон. Аз ще предложа на колегите от НДСВ, а и на колегите от тройната коалиция, да създадем текст между първо и второ четене на настоящите промени в Закона за радиото и телевизията, където изрично да запишем това, защото наистина, вие сте прави, трябва да се упражнява контрол, трябва да се отчита този орган, въпреки че неговата информация е публична и се качва ежедневно на сайта на СЕМ. Народното събрание трябва да чува какво се случва в крайна сметка в медийната среда.

Що се отнася до свободата на словото. Аз лично не считам, че тя е ограничена, предполагам, че и много колеги ще се съгласят, по-скоро има субективни фактори за оценката на това положение. Не смятам, че СЕМ е органът, който пречи на свободата на словото. Защото в свободата на словото не се включват само електронните медии, а и печатните такива. Не трябва да има такива негативни оценки.

Аз не виждам, господин Костов, коя свобода на словото е ограничена в България в момента? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За реплика думата има господин Георгиев.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (КА): Благодаря Ви, господин председател.

Колежке, казвате, че нямало ограничаване на словото. Има, даже и сред политиците. Знаем всички тези утвърдили се медии, че тиражират и пускат всичко онова на определени политици от определени политически сили. Когато има мнение от опозицията или от други, как да ги нарека, единични политици, рядко някога нещо ще излезе. Ако излезе нещо, то е, ако е сторил гаф. Хванете се за сърцето и си признайте. Точно това е - има, и то срамно ограничение на свободното слово. Тоест едни петли само кудкудякат, другите трябва да слушат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За втора реплика думата има господин Любен Дилов.

ЛЮБЕН ДИЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Драганова! Ако наистина сте сърдечна в намеренията си да предлагате промени, може би най-важната промяна, която трябваше да се направи, е начинът в избора на СЕМ. Възможно ли е да създаваме един регураторен орган, с когото не са представени хората, които са регулирани.

Само Ви припомням, че в момента вече има Съюз на издателите в България, Съюз на собствениците на електронни медии, тоест достатъчно авторитетни организации, които се саморегулират доста по-успешно според мен, отколкото ги регулира СЕМ. В същото време слагаме един орган да ги регулира, който се избира на квотен принцип от президент и парламент. Тук взаимно се убеждаваме, че не са политически нашите желания и нашите решения кого да предложим и кого не, като това очевидно е нонсенс и няма какво да бягаме от него, те очевидно са политици.

Ако искаме да има обществен орган, ние трябва да му дадем обществена сила, тоест голяма част от членовете в него да влизат от обществени организации, за да имат друг гръб зад себе си. В момента ние разчитаме само на професионалния гръб на хора като Мария Стефанова или подобни, които имат достатъчен авторитет, за да вярваме, че няма да се наведат на парламентарната група, която ги е представила. Само на това можем да разчитаме, или на президента, който ги е изпратил.

Ако наистина ще се правят промени, дайте сериозно да помислим за начина, по който се съставя СЕМ, за да му дадем по-голяма власт да направи онези промени, които очакваме от него. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Драганова, заповядайте за дуплика.

ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ): Господин Дилов, на всеки две години органът се обновява. Трябва да кажа на залата, че в момента президентската квота ще се обнови. Господин Стефан Димитров е от квотата на бившия президент Петър Стоянов. Така че на всеки две години се обновява и не смятам, че органът губи от това. Напротив, смятам, че има възможност да се обновява с нови хора и това се прави, както беше направено с госпожа Мая Вапцарова преди две години. Ако ние ще променяме отново, то това ще е политическо вмешателство. Нека да дадем шанс пълното ротиране на колегите от СЕМ да може да се осъществи.

Що се отнася до другата реплика, не знам какво да Ви кажа, но трябва да попитате издателите и главните редактори как избират това да се случва. Защото това е тяхно право и никой друг освен тях не издава вестниците.  Благодаря.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: След като няма други желаещи, обявявам разискванията за приключени.

Гласуването ще бъде в четвъртък в 9,00 ч.

Ще помоля вносителите да прочетат решенията.

ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ, от място): Защо в четвъртък, а не сега?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не е обявено днес гласуването. В момента не виждам кворум. Дойдоха част от колеги да ми кажат, че не можем да гласуваме днес. Аз нямам проблем. Ако залата иска - да заповядат, бихме го гласували.

Моля обаче да прочетем решенията, за да не нагнетяваме повече обстановката.

Госпожо Драганова, бихте ли прочели решението?

ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА:

„Проект

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни медии

Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията

РЕШИ:

Избира Мария Георгиева Стефанова за член на Съвета за електронни медии."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Софиянски представи, но не прочете решението.

Господин Каракачанов, бихте ли прочели решението?

СТЕФАН СОФИЯНСКИ (БНС): Извинете, господин председател, но ние направихме предложения, решението е в комисията. То е еднотипно за трите кандидатури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Знаете, че когато гласуваме, трябва да бъде прочетено.

Заповядайте, госпожо Станчева.

 

ДОКЛАДЧИК ДАРИНКА СТАНЧЕВА:

„Проект

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни медии

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията

РЕШИ:

Избира Анна  Вълчева Георгиева за член на Съвета за електронни медии."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: ...

 

ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СОФИЯНСКИ:

„Проект

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни медии

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията

РЕШИ:

Избира Велина Димова-Тодорова за член на Съвета за електронни медии."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: В четвъртък, когато ги гласуваме въз основа на чл. 56, ще бъдат гласувани по реда на постъпването им.

Следователно първо ще гласуваме предложението на госпожа Драганова, след това на господин Софиянски и господин Каракачанов, а след това на господин Лучано, госпожа Даринка Станчева и госпожа Колева.

Обявявам почивка до 11,00 ч., когато ще продължим с парламентарен контрол. (Звъни.)