Новини

Разширява се достъпът до обществената информация

[23 Юли 2008]

Търговската тайна на път да падне

   Комисията по гражданско общество и медии подкрепи за първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация. Единият е внесен от Мартин Димитров и група народни представители, а другият - от Бойко Великов и група народни представители.

   Със законопроектите се приемат разпоредби, гарантиращи синхронизирането на българското законодателство с европейските и международните актове относво достъпа до обществена информация. Сегашните текстове в тази област се допълват и конкретизират.

   Така например се предлага разширяването на достъпа до обществена информация до териториалните звена на държавните органи и публичноправните организации. Въвежда се задължението за повече прозрачност и максимално улесняване на достъпа чрез публикуване на обществената информация на интернет-страниците на административните структури в изпълнителната власт.

   Законопроектите въвеждат принципа за "надделяващ обществен интерес", който фигурира в редица актове на Европейския съюз. Информацията, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци,не подлежи на предоставяне. Когато обаче е налице надделяващ обществен интерес, достъпът до тази информация не може да бъде ограничен. А надделяващ обществен интерес е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване или злоупотреба с власт и разкриване на корупция. Всичко това нарежда двата законопроекта в поредицата антикорупционни закони, обсъждани и гласувани от Народното събрание напоследък.