Новини

Иво Атанасов се срещна с посланика на Италия Стефано Бенацо

[17 Юли 2008]

Негово Превъэходителство и председателят на Групата за приятелство с Италия обсъдиха бъдещото си сътрудничество

Новоназначеният посланик на Република Италия в България Стефано Бенацо покани на работна среща председателя на Групата за приятелство с Италия Иво Атанасов. Тази група е сред най-многобройните в Народното събрание, каза депутатът, в нея участват над 40 парламентаристи. Този факт сам по себе си говори за големия интерес към Италия сред народните представители и е своего рода признателност за изключителната подкрепа на Италия към България в процеса на присъединяването й към Европейския съюз.

Мандатът на 40-ото Народно събрание обаче съвпадна с двукратно проведени парламентарни избори, което на два пъти доведе до разпадане на групите в Италия за приятелство с България. Негово Превъзходителство се ангажира да съдейства за по-бързото сформиране на Група за приятелство с България в новия италиански парламент. Иво Атанасов покани Стефано Бенацо на среща с българската Група за приятелство с Италия, която най-вероятно ще се осъществи веднага след предстоящата парламентарна ваканция.

Двамата очертаха полето на бъдещото си сътрудничество. Иво Атанасов отново наблегна на важния не само за нашата страна, но и за целия регион Коридор номер осем. Стефано Бенацо възприе идеята му да се реализира парламентарна инициатива в подкрепа на коридора с участието на групите за приятелство от България, Македония, Албания и Италия. Споделени бяха и възможности за взаимодействие в сферата не само на икономиката, но и на образованието и културата.

Негово Превъзходителство ще работи активно за разпространението на италианския език и култура в България. Той вече се е срещнал с директорите на всички училища, в които се изучава италиански, и търси съдействието на българските институции за организиране на олимпиади по италиански език, каквито отдавна се провеждат по други застъпени в нашето образование езици. От своя страна той е готов да оказва подкрепа на български младежи и девойки, които учат в Италия, стига те да поемат ангажимента след дипломирането си да се завър нат в родината. Иво Атанасов информира посланика, че през май т.г. нашето правителство е обявило нова политика за българите в чужбина, един от основните моменти в която е тъкмо създаването на условия за завръщането им в страната.

Стефано Бенацо запозна народния представител с подготвяните за септември Дни на италианската култура в България. Оказа се, че посланикът не само има топло отношение към културата, но и самият той е творец, скулптор е. Впечатлен от творбите на Негово Превъзходителство, изложени в кабинета му, Иво Атанасов запозна г-н Бенацо с Фестивала на бароковата музика, който през ноември ще се проведе за втори път в София. Двамата ще обсъдят възможностите за участие и на Италия във фестивалните изяви.

Стефано Бенацо заяви готовност да съдейства България да усвои опита на Италия в културния туризъм.