Новини

Премиерът Станишев откри Националната конференция на неправителствените организации

[28 Май 2008]

Ще се увеличи държавната субсидия за неправителствените организации, обяви в приветствието си Иво Атанасов

В НДК започна Национална конференция на неправителствените организации от страната. В речта си при откриването на форума (снимка 1) министър-председателят Сергей Станишев подчерта, че основната цел на неправителствените организации е да променят страната към по-добро. Той вижда ролята им най-вече в модернизацията на България.

В събитието участваха г-н Пау Соланина, ръководител на екип на Организацията на европейските консултанти, Зинаида Златанова (снимка 2), ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, и Албена Воденичарова, старши програмен ръководител на програма ФАР от Министерството на външните работи.

Приветствие към участниците поднесе председателят на парламентарната Комисия по гражданско общество и медии Иво Атанасов.Той отбеляза добрите контакти на комисията с гражданския сектор и посочи като пример вчерашната дискусия, на която са били обсъдени идеи за промяна на нормативната уредба в тази област. Общо взето, неправителствените организации очакват увеличение на държавната субсидия, което от следващата година ще бъде факт, увери Атанасов. Ще се помисли и върху идеята да се прецизира списъкът на национално представителните организации, които се субсидират от държавния бюджет. Ще се увеличат и средствата, които ще могат да бъдат усвоявани от организациите чрез кандидатстване с проекти.

Социологът Живко Георгиев (снимка 3) съобщи, че 58 % от неправителствените организации са оценили работата си през 2007 г. като по-активна и по-добра в сравнение с предходната 2006 г., а 76 на сто очакват през 2008 г. да повишат функциите си спрямо 2007 г.

Председателят на Центъра за социални практики проф. Евгений Дайнов (снимка 4) се обяви за възобновяване на финансирането на неправителствения сектор директно от Брюксел и подчерта, че отслабването на гражданските организации и намаляването на гражданския контрол водят до корумпиране и олигархизиране на властта.

Обсъдени бяха ефектът на правната рамка върху дейността на НПО, както и корпоративното дарителство и общественополезните дейности на бизнеса.