Новини

Лисабонският договор натовари парламентите с нови отговорности за осигуряване на връзката между гражданите и институциите

[15 Май 2008]

На конференция в "Шератон" с участието на Георги Пирински 19 май бе обявен за Ден на организираното гражданско общество

В хотел "Шератон" в София се проведе конференция на тема: "Лисабонският договор и Хартата за основните права - предимствата и ползите за гражданите на Европа". Председателят на Икономическия и социален съвет Лалко Дулевски отбеляза, че проявата е в навечерието на най-големия юбилей за организираното гражданско общество на Европа - 19 май, когато се навършват 50 години от създаването на Европейския икономически и социален комитет. По този повод се ражда идеята и инициативата заедно с КНСБ да се организира конференция, посветена на юбилея, и то по много близка до гражданите на Европа тема.

Откривайки конвференцията, преседателят на Народното събрание Георги Пирински подчерта, че пред всяка от страните-членки на ЕС няма по-важна тема от това, да бъдат ангажирани обществата, гражданите с достатъчно ясни послания какво им предлага членството в ЕС от гледна точка на техните основни права. Хартата на основните права на Европейския съюз се счита за най-изчерпателния и най-успешно формулирания каталог или кодекс на такива права, създавани от различните международни форуми и организации в последните десетилетия. Нашият прочит на Хартата, отбеляза Пирински, минава през Лисабонския договор, през този инструмент, който имаше за цел да деблокира Европейския съюз след един мъчителен период, последвал отхвърлянето на Договора за европейска конституция от референдумите във Франция и Нидерландия, с надеждата, че Лисабонският договор ще даде възможност  ЕС да се върне към своите основни задачи и приоритети, а те са - успешното икономическо и социално развитие на страните-членки и на Съюза като цяло, гарантирането на свободата, сигурността и правовия ред за всички граждани в Европа.

Според Георги Пирински Лисабонският договор натовари националните парламенти на страните-членки с нови отговорности, с една нова роля именно в осигуряването на тази връзка между гражданите и институциите на ЕС. Очевидно е, продължи преседателят на Народното събрание, че правителствата на страните от ЕС си дават ясна сметка за необходимостта от това, гражданите на страните да бъдат пълноценни граждани и на Съюза, т.е. да се гради това съзнание за общност в рамките на ЕС. На сегашния етап стъпката в това отношение е търсенето на по-прякото и ангажирано участие на националните парламенти в осигуряването на тази връзка, включително и като правомощия на парламентите да взимат отношение по предлаганите от Европейската комисия актове, обсъждането им в Европейския съюз и в Съвета. Парламентите могат да изпълнят успешно тази функция само ако са в много активен контакт със структурите на гражданското общество в съответните страни.

Доц. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет на Република България, представи темата: "Предизвикателствата на Лисабонския договор - новата архитектура на обединена Европа". Според него особено важно е българките граждани да разберат ппредимствата, които им дават Лисабонският договор и Хартата за основните права. Анри Малос, председател на Група І на работодателите в Европейския икономически и социален съвет и директор по европейските и международните въпроси във Френската търговско-промишлена асоциация, отбеляза, че с приемането на новите страни трябва да имаме повече Европа, а не по-малко.В условията на конкуренция между глобализацията и евроинтеграцията всички трябва да се борим за разширяването на Съюза и пълноценната интеграция на новите страни-членки. Анри Малос подчерта, че за пръв път в тези два документа са формулирани общи приоритети за всички европейски граждани, като сигурност, отбрана, правосъдие, опазване на околната среда и др.

Председателят на КНСБ Желязко Христов представи темата: "Хартата за основните права - гарант за достойнство и социална стабилност на гражданите в ЕС". Без Хартата Лиасбонският договор звучи твърде специализирано и е труден за "превеждане" за българските граждани, увери синдикалният лидер. Според заместник-министъра на труда и соиалната политика Лазар Лазаров Хартата поставя личността над всичко и гарантира по-високо качество на живот на европейските грагдани.

В конференцията участваха народните представители Иво Атанасов, Христина Христова, Иван Колчагов и Георги Димитров, председателят на КТ "Покрепа" д-р Константин Тренчев, членове на Икономическия и социален съвет, представители на президента, на синдикални и работодателски организации.

Форумът завърши с обсъждане и приемане на декларация за обявяване на 19 май за Ден на организираното гражданско общество.