Новини

Обявена бе нова държавна политика за българите в чужбина

[14 Май 2008]

Национална кръгла маса в НДК с участието и на Иво Атанасов

Национална кръгла маса на тема "Новата държавна политика към българите по света" събра в зала 10 на НДК премиера Сергей Станишев, вицепрезидента Ангел Марин, вицепремиерите Ивайло Калфин и Даниел Вълчев, министрите Емилия Масларова, Стефан Данаилов и Николай Василев, няколко депутати, сред които и Иво Атанасов, представители на българските общности в Украйна, Чехия и Молдова.

В словото си министър-председателят Станишев изтъкна необходимостта от нова политика на българската държава по отношение на българите в чужбина. Сегашната ни политика е фрагментарна, недостатъчно цялостна, недостатъчно финансово осигурена, и то не само по линия на Държавната агенция за българите в чужбина и Министерството на външните работи, но и на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на културата, както и на други институции.

Струтурните промени, каза премиерът, предвиждат създаването на Съвет за българите в чужбина към Министерския съвет като основен координиращ орган на политиката на българската държава. Ще се сформира и Национален консултативен експертен съвет за българите в чужбина към Агенцията за българите в чужбина, предстои и създаването на парламентарна комисия или подкомисия за българите зад граница.

Новата политика, посочи Сгтанишев, включва разработване на Национална стратегия за работа с българите по света; преглед и промяна на нормативната уредба за работа с българите зад граница; създаване на отделен фонд за българите в чужбина, който на конкурсна основа да финансира конкретни проекти на нашите сънародници зад граница, като постепенно обемът на този фонд се увеличава; разработване на програма за трайно привличане на българи, които живеят в чужбина, за заселване в Република България, свързана с издаване на "зелена карта" и достъп до пазара на труда в страната; уреждане на осигурителните права на българите, които трайно се заселват в страната; достъп чрез интернет до информация за пазара на труда в България; регистър на българските студенти зад граница и връзки с българските работодатели; създаване на форум в интернет-страницата на Държавната агенция за българите в чужбина с възможност за дискусии; по-активна работа с българските медии в чужбина; предвижда се и организирането на събори на българите в чужбина, като първият да бъде още през 2009 г.

Вицепремиерът Даниел Вълчев отбеляза, че в момента имаме четири български училища в чужбина, за които Министерството на образованието и науката изразходва около 2 милиона лева годишно. В момента съществуват 20 български училище към нашите посолства в 15 държави, чието финансиране е било преустановено от българската държава с настъпване на промените в края на миналия век. Извън посолствата са налице около 50 училища. Има и обучение по българки език в страни, в които нашите сънародници са с признат статут на малцинство.

   Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова посочи, че в Европа живеят около 500 хиляди лица със запазен татут на български граждани, а в САЩ Броят им е около 200 хиляди. През 2006 г. българските граждани, които искат да се реализират в страни от ЕС, са намалели с 50 %, а през 2007 г. - с 80 %. Предвижда се издаване на "зелена карта" на чужденци, които искат да бъдат интегрирани на българския пазар на труда, както и въвеждането на "синя карта" към граждани от трети страни.

   Министърът на правосъдието Миглена Тачева подчерта, че от 1990 до 2000 г. 32 хиляди лица са получили българско гражданство. От 2001 до 2007 г. са подадени 107 270 преписки за българско гражданстнво, от които за около 60 хиляди още не е взето решение

   Вицепрезидентът Ангел Марин призова незабавно да бъдат променени някои закони, на първо място Законът за българите, живеещи извън страната, определен от него като срам и позор за България.Нужни са изменения още в Закона за българското гражданство и в Закона за заетостта. Според Ангел Марин някои наши посланици се държали толкова зле спрямо сънародниците ни зад граница, че му идвало да ги върне в куфар в България.