Новини

Стартира програма за трансгранично сътрудничество България - Македония

[13 Март 2008]

Ще бъдат усвоени над 7 милиона евро, стана ясно на среща в Кюстендил

В Кюстендил се състоя първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония за периода 2007 - 2013 г. В работата му взеха участие народният представител Иво Атанасов, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Искра Михайлова, заместник-министърът на околната среда и водите Йордан Дардов, заместник-министърът на местното самоуправление на Македония Сенад Одзоски, Натали Верскелде - представител на Главна дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия.

Искра Михайлова посочи, че програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония е първата одобрена от Европейския съюз програма, обхващаща външните граници на страните-членки. Иво Атанасов отбеляза, че в процеса на своето европрисъединяване България е работила по подобни проекти с Гърция и натрупаният опит несъмнено ще бъде полезен за усвояването на средствата по стартиращата днес програма за сътрудничество с Македония. Сенад Одзоски подчерта, че целта на програмата пограничните райони да се превърнат в по-добро място за живот.

Бюджетът на програмата е 7 756 038 евро, от които 6 592 632 са от Европейския фонд за регионално развитие, а 1 163 406 ще бъдат национално финансирани от двете държави. Потенциални бенефициенти са общини, неправителствени организации, асоциации на общини, изследователски институции, междуобщински организации за сътрудничество, камари и други. Кандидатите трябва да бъдат от областите Кюстендил и Благоевград от България и Североизточен, Източен и Югоизточен район от Македония. Приоритетните направления на програмата са икономическото развитие и социалното сближаване, подобряването на качеството на живот, както и техническа помощ.